Termene și condiții generale de transport TNT pentru Europa(în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023)


1. Aplicație
2. Definiții
3. Taxe
4. Combustibil și alte taxe suplimentare
5. Ajustare factură & greutate dimensională (greutate volumetrică)
6. Facturare
7. Pregătirea expedierii
8. Refuzul sau Respingerea Expedierilor
9. Inspecția Expedierilor
10. Obiecte interzise
11. Controlul exporturilor
12. Bunuri periculoase
13. Formalități vamale
14. Taxe și impozite
15. Stabilire traseu
16. Livrare
17. Relivrare
18. Expedieri nelivrabile
19. Data de livrare pentru produse premium 20. Limitări ale răspunderii
21. Exonerări de răspundere
22. Fără garanții
23. Reclamații
24. Subcontractări
25. Protecția datelor
26. Acord total
27. Desemnare
28. Nerenunțare
29. Legea obligatorie
30. Mediere
31. Legea aplicabilă și jurisdicția

1. Aplicare

1.1 Aceste Condiții se aplică transportului de Expedieri care provin din Europa, precum și între țările și teritoriile din Europa și în interiorul acestora. Prezentele Condiții nu sunt aplicabile Expedierilor intra-Germania și intra-Polonia, pentru care se vor aplica separat termenele și condițiile de transport locale. În anumite piețe se pot aplica condiții sau reglementări poștale locale în locul sau în plus față de Condițiile prezente (în fiecare caz, acestea sunt disponibile pe tnt.com în țările și teritoriile în care se aplică). Expedierile care provin din exteriorul Europei fac obiectul tarifelor locale și termenelor și condițiilor afiliatului, filialei sau contractorului independent TNT, care a acceptat Expedierea. Expedierile returnate sunt guvernate de termenele și condițiile aplicabile țării sau teritoriului de la care se returnează Expedierea. Pentru informații suplimentare referitoare la orice secțiune a Serviciilor TNT, accesați tnt.com. 1.2 Transportul internațional al unei Expedieri pe calea aerului va face obiectul Convenției de la Montreal sau Convenției de la Varșovia, după caz. Transportul internațional al unei Expedieri pe cale rutieră va face obiectul CMR, după caz. Expedierile transportate local (între anumite locații în interiorul unei țări) fac obiectul legilor țării respective, prezentelor Condiții, și oricăror termene și condiții locale de transport aplicabile ale TNT. 1.3 Cea mai recentă versiune online a acestor Condiții publicată și menținută pe site-ul local tnt.com aplicabil prevalează și înlocuiește orice versiune mai veche sau alte versiuni ale Condițiilor. Expeditorul, predând o Expediere către TNT, este de acord cu Condițiile în vigoare de la momentul respectiv. TNT își rezervă dreptul de a modifica sau completa unilateral oricând aceste Condiții. 1.4 În caz de conflict între aceste Condiții și orice alte documente de transport TNT, inclusiv termenele și condițiile de pe orice Document de expediere, manifest sau etichetă de expediere TNT, aceste Condiții prevalează în măsura în care acestea nu intră în conflict cu Convenția(Convențiile) aplicabilă(aplicabile) sau cu alte legi obligatorii aplicabile, inclusiv cu reglementările poștale locale aplicabile. 1.5 Serviciile disponibile pot fi modificate sau suspendate de către TNT din când în când. Această modificare sau suspendare se aplică Expedierilor predate către TNT după data respectivă. Detalii ale Serviciilor curente sunt disponibile pe tnt.com. 1.6 În aceste Condiții, toate deciziile TNT sunt luate la discreția exclusivă a TNT.

2. Definiții.

„Document” de expediere” sau „Foaie de expediere” se referă la orice document de transport, manifest, notă de transport, etichetă, ștampilă, informații introduse electronic sau un articol similar utilizat în cadrul sistemului de transport TNT pentru a demara transportul unei Expedieri. „Servicii auxiliare” se referă la toate serviciile care nu fac parte din Serviciile de transport. „Expedieri B2C” se referă la Expedieri efectuate în virtutea unei tranzacții comerciale dintre o societate Expeditoare (care acționează în scopuri profesionale) și un Destinatar consumator individual (care acționează în afara scopurilor sale profesionale). „Zi lucrătoare” se referă la orice zi în care societățile din țara, teritoriul sau regiunea de origine sau din țara sau regiunea de destinație sunt deschise pentru afaceri. Zilele lucrătoare și sărbătorile pot varia în funcție de țară, teritoriu sau regiune. Contactați TNT pentru angajamentele de livrare care pot fi afectate. „Livrare business” se referă la o livrare făcută către spații comerciale sau de afaceri, excluzând (a) locuințe rezidențiale sau reședințe private, (b) locații în care o afacere este condusă de acasă sau o reședință care este desemnată de către Expeditor ca rezidențială, și (c) Expedieri B2C. „Taxe” se referă la Taxele de transport și la orice alte taxe sau taxe suplimentare evaluate sau percepute în temeiul prezentelor Condiții la anumite momente de timp, incluzând combustibilul și alte taxe suplimentare, taxe aferente serviciilor de vămuire, taxe auxiliare, taxe aferente Răspunderii extinse sau de Asigurare, taxe de returnare, taxe de manipulare specială, taxe și impozite, taxe suplimentare de import și export, și alte costuri rezonabile suportate de TNT cu privire la transportul unei Expedieri. Detalii cu privire la orice alte taxe suplimentare sunt disponibile pe tnt.com. TNT va percepe taxe pe valoare adăugată la Taxele sale în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile. „CMR” se referă la Convenția privind contractul de transport rutier internațional de mărfuri din anul 1956 astfel cum a fost modificată în anul 1978. „Condiții” se referă la prezentele termene și condiții de transport astfel cum sunt încărcate pe tnt.com la anumite momente de timp. „Convenții” se referă la Convenția de la Varșovia, Convenția de la Montreal și la CMR în mod colectiv. „Valoare declarată pentru vamă” se referă la prețul de vânzare sau costul pentru înlocuirea conținutului Expedierii, conform cerințelor vamale. „Angajamentul privind timpul de livrare” se referă la timpul de livrare publicat pentru serviciul TNT sau la timpul de livrare comunicat de echipa Asistență Clienți TNT pentru Expedierea respectivă, care ia în considerare marfa expediată, data, destinația exactă, greutatea și valoarea Expedierii. 1 Editia Octombrie 2021 „Răspundere extinsă” se referă la valoarea, dacă este cazul, indicată de către Expeditor pe Documentul de expediere, care constituie suma maximă de care este răspunzătoare TNT în condițiile unei Convenții sau lege locală aplicabile, în legătură cu Expedierea pentru care Expeditorul plătește taxa solicitată. „Europa” se referă la Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Turcia, Regatul Unit și Ucraina, în mod colectiv. „Asigurare” se referă la valoarea indicată de către Expeditor pe Documentul de expediere, care constituie suma maximă de care este răspunzătoare TNT în legătură cu Expedierea, și pentru care Expeditorul plătește taxa solicitată. „Scurgere” are sensul prevăzut în Secțiunea 7 (Pregătirea Expedierii). „Convenția de la Montreal” se referă la Convenția de la Montreal din data de 28 mai 1999 și la toate Protocoalele ulterioare aplicabile. „Colet” se referă la orice pachet sau piesă unice care sunt predate de Expeditor către TNT în vederea transportării și care sunt acceptate de către TNT de la Expeditor. „Articole interzise” se referă la articole și tipuri de Expedieri stabilite în Secțiunea 10 (Articole interzise) din aceste Condiții. „Destinatar” se referă la persoana fizică sau juridică declarată în Documentul de expediere ca destinatar al Expedierii. „Livrare rezidențială” se referă la o expediere efectuată către o casă rezidențială sau o reședință privată, inclusiv locații în care afacerea se desfășoară de acasă, sau o livrare în care Expeditorul a desemnat adresa de livrare ca rezidențială. „Expeditor” se referă la persoana fizică sau juridică declarată în Documentul de expediere ca expeditor al Expedierii. „Servicii” se referă la Servicii auxiliare și Servicii de transport în mod colectiv. „Expediere” se referă la unul sau mai multe Colete care sunt transportate pe un singur Document de expediere. „TNT” se referă la Federal Express Corporation, subsidiarele, filialele și afiliații acesteia, și la respectivii angajați și agenți ai acestora (în măsura în care se aplică). „Număr de cont TNT” sau „cont TNT” se referă la numărul emis de TNT către un client, care asigură că activitatea contului este înregistrată în sistemul TNT și că plătitorul este facturat în mod corespunzător. „Taxe de transport” se referă la tarifele evaluate pentru transportul unei Expedieri de către TNT în conformitate cu prezentele Condiții la anumite momente de timp, excluzând alte taxe sau taxe suplimentare care pot fi evaluate sau percepute, cum ar fi taxe suplimentare pentru combustibil, taxe aferente serviciilor de vămuire, taxe auxiliare, taxe privind Răspunderea extinsă sau de Asigurare, taxe de manipulare specială, taxe și impozite, taxe suplimentare pentru import și export, și alte taxe suplimentare. „Servicii de transport” se referă la serviciile pentru transportul unei Expedieri oferite și realizate de TNT conform unui Document de expediere TNT excluzând documentele de expediere FedEx. „Articole unice” se referă la articole cărora nu li se poate aplica Răspunderea extinsă sau Asigurarea din cauza naturii acestora, incluzând pietre prețioase, metale prețioase, bijuterii, mobilier neprotejat, sticlă, porțelan, obiecte de artă, antichități, blănuri, obiecte de colecție, instrumente muzicale, documente importante incluzând pașapoarte, telefoane inteligente, ceasuri inteligente, tablete, laptopuri, monitoare electronice, monitoare cu plasmă, pelicule, casete, discuri, carduri de memorie sau orice alte bunuri care conțin date sau imagini. „Convenția de la Varșovia” se referă la Convenția de la Varșovia din data de 12 octombrie 1929, astfel cum a fost modificată de Protocolul de la Haga din 28 septembrie 1995 și de toate Protocoalele ulterioare aplicabile, precum și de Convenția de la Guadalajara din 18 septembrie 1961.

3. Taxe.

Tarifele de transport aplicabile Expedierii sunt cele stabilite în grilele de tarife TNT, sau astfel cum au fost convenite în mod expres într-un mod diferit într- un contract de servicii de transport TNT. Cotațiile furnizate de către TNT pentru Taxe sau Servicii sunt doar estimative, pe baza informațiilor oferite de Expeditor. Taxele și Serviciile finale pot varia în funcție de Expedierea efectiv predată și a aplicării acestor Condiții. TNT nu este răspunzătoare, și nici nu va efectua nicio ajustare, rambursare sau creditare de niciun fel, ca urmare a oricărei discrepanțe între orice Tarif sau Cotație de preț pentru servicii efectuate înainte de predarea Expedierii și Tarifele sau alte Taxe facturate către plătitor. Tarifele aplicate sunt cele aplicabile și în vigoare la momentul întocmirii unui contract de servicii de transport TNT relevant, în care TNT își rezervă dreptul de a revizui din când în când și fără o notificare, Tarifele, inclusiv Tarifele de transport, stabilite în grilele de tarife TNT.

4. Combustibil și alte Taxe suplimentare.

TNT își rezervă dreptul să evalueze și să revizuiască taxele suplimentare pentru combustibil ale acesteia și alte taxe suplimentare stabilite pe tnt.com din când în când și fără o notificare prealabilă. Durata și modificările care fac obiectul acestor revizuiri vor fi determinate de către TNT. Expeditorul, predând o Expediere către TNT, își exprimă acordul să plătească taxa(taxele) suplimentară(suplimentare) în vigoare la momentul respectiv. Detaliile privind taxele suplimentare actuale sunt disponibile pe tnt.com.

5. Ajustări ale facturii & Greutatea dimensională (Greutate volumetrică).

5.1 TNT percepe taxe fie pentru greutatea Expedierii, fie pentru greutatea volumetrică declarată a Expedierii, oricare dintre acestea este mai mare, iar greutatea volumetrică se calculează în conformitate cu ecuația de conversie volumetrică prevăzută în oferta tarifelor TNT sau pe tnt.com, după caz. TNT poate verifica greutatea și/sau volumul și/sau numărul de articole ale Expedierii, și dacă acestea depășesc greutatea și/sau volumul și/sau numărul de articole declarate, Expeditorul va fi de acord că greutatea reală a Expedierii și/sau greutatea volumetrică reală a Expedierii, indiferent care este mai mare, va fi utilizată pentru calcularea Tarifelor TNT. 5.2 TNT poate audita fiecare Document de expediere pentru a verifica Serviciul de transport selectat, greutatea Expedierii/Coletului sau numărul de Colete dintr-o Expediere. În cazul în care Serviciul de transport selectat, greutatea sau numărul de Colete declarate în Documentul de expediere sunt incorecte, TNT poate face corecții în Documentul de expediere. 5.3 TNT poate să efectueze ajustări facturii și îți rezervă dreptul de a percepe o taxă specială de manipulare pentru faptul că trebuie să efectueze corecții și modificări în Documentul de expediere. Metoda (metodele) utilizată (utilizate) și Tarifele aplicabile pentru efectuarea unor astfel de corecții sau modificări sunt disponibile la cerere.

6. Facturare.

6.1 Facturile pentru Tarifele de transport și Taxele aferente sunt, în principiu, plătite fără reținere sau compensare, în termen de 30 de zile de la data întocmirii facturii. În cazul anumitor țări, se poate aplica un termen de plată diferit; detalii sunt disponibile la cerere. Facturile pentru taxe, impozite și alte Tarife aferente se plătesc la momentul primirii. Cu toate acestea, TNT își rezervă dreptul de a solicita în avans plata oricăror Tarife. În principiu, TNT va factura toate Expedierile săptămânal în jurul datei de preluare, cu excepția cazului în care există o înțelegere contrară. Facturile TNT nu includ o copie a dovezii de livrare. 6.2 Dacă legea permite acest lucru, TNT poate stabili facturarea electronică drept standard, cu excepția cazului în care plătitorul solicită în mod special o altă metodă. 6.3 TNT își rezervă dreptul de a aloca plățile începând cu cea mai veche factură, în cazurile în care nu sunt utilizate metodele preferate de remitere sau detaliile de remitere nu sunt furnizate odată cu plata. 6.4 În caz de întârziere a plății, TNT își rezervă dreptul de a aplica o taxă de întârziere a plății, dobânzi de întârziere a plății și costuri administrative pentru o astfel de plată întârziată. În acest caz, TNT poate aplica taxe(taxele), costul(costurile) și/sau tariful(tarifele) aplicabil(aplicabile), astfel cum sunt stabilite de către TNT și în conformitate cu orice legislație aplicabilă în UE sau cu orice lege locală privind întârzierea plăților. 2 Editia Octombrie 2021 6.5 În cazul în care plata trebuie efectuată cu titlu de taxă către un Cont TNT, partea care inițiază Expedierea trebuie să menționeze un Număr de cont TNT valabil și actual pe Documentul de expediere pentru ca TNT să accepte Expedierea. Facturarea către un Cont TNT poate avea următoarele forme: a. „Facturare la Expeditor”: TNT va factura Tarifele în Contul Expeditorului TNT. b. „Facturare la Destinatar”: TNT va factura Tarifele în Contul Destinatarului TNT. Acceptabil doar pentru transportul în locații specificate. 6.6 Indiferent de orice instrucțiuni de plată sau dispoziții contrare, Expeditorul (sau partea care inițiază o tranzacție de expediere a importului, după caz) va rămâne întotdeauna responsabil în cele din urmă pentru Tarife, și în circumstanțele în care Destinatarul refuză să efectueze plata. 6.7 Diferendele legate de facturi trebuie trimise de Expeditor sau respectiv de Destinatar către TNT nu mai târziu (a) de 30 de zile de la data facturării, sau (b) de la data scadenței facturii, oricare dintre acestea este ulterioară. TNT va accepta doar depunerea unei astfel de contestații numai dacă în aceasta sunt menționate următoarele: (a) numărul facturii, (b) numărul Documentului de expediere și (c) motivul contestării. 6.8 Taxe și impozite. Dacă este cazul, taxele, impozitele și alte Tarife aferente pot fi evaluate în funcție de conținutul Expedierilor. În cazul în care TNT plătește taxe, impozite sau alte taxe către o agenție vamală în numele plătitorului, plătitorului i se va percepe o taxă pentru servicii de vămuire în funcție de un tarif fix sau un procent din suma totală plătită (oricare dintre acestea este mai mare). TNT nu este obligat să deconteze plata taxelor, impozitelor și a altor Taxe aferente și poate solicita Expeditorului sau Destinatarului să plătească către TNT înainte ca TNT să se descarce de orice răspundere pentru taxe, impozite sau alte Taxe conexe. Destinatarul va fi taxat pentru aceste taxe și impozite, cu excepția cazului în care TNT decide în mod diferit. În anumite circumstanțe diferite, Expeditorul poate fi taxat pentru aceste taxe și impozite, incluzând cazul în care Expedierea este transmisă într-un loc terț unde Destinatarul nu este rezident. Facturile pentru taxe, impozite și alte Tarife aferente se plătesc la momentul primirii. Detalii suplimentare sunt disponibile în Secțiunea 13 (Taxe vamale) și la cerere. 6.9 Conversia valutară. Facturile TNT trebuie plătite în moneda menționată în factură sau în caz contrar, în moneda locală în funcție de cursul de schimb furnizat periodic de TNT.

7. Pregătirea Expedierii.

7.1 Limite privind dimensiunea și greutatea. Restricțiile privind dimensiunea și greutatea Coletului și a Expedierii variază în funcție de combinația dintre țara de origine și țara de destinație și de Serviciu. 7.2 Expedieri cu mai multe colete. Nu există o limită a greutății totale a unei Expedieri cu mai multe colete, cu condiția ca fiecare Colet individual din cadrul Expedierii să nu depășească limita de greutate per Colet specificată pentru destinația respectivă. 7.3 Expedieri foarte mari. Expedierile care depășesc limitele de greutate specifice Serviciului stabilite în liniile directoare cu privire la pregătirea Expedierii de pe tnt.com necesită un acord prealabil încheiat cu TNT. TNT își rezervă dreptul de a refuza Coletele sau Expedierile pe care TNT le consideră inadecvate sau „foarte mari”, astfel cum sunt detaliate în liniile directoare cu privire la pregătirea Expedierii de pe tnt.com. 7.4 Ambalarea. Toate Coletele trebuie să fie pregătite și ambalate de către Expeditor pentru transportul în condiții de siguranță, în funcție de natura și dimensiunea mărfurilor, presupunând o îngrijire obișnuită în manipularea într-un mediu de transport și centru de sortare, și în conformitate cu toate tratatele, legile, reglementările și regulile aplicabile, inclusiv cele care reglementează ambalarea, marcarea și etichetarea. 7.5 Toate articolele care pot fi deteriorate ca urmare a unei situații ce poate fi întâlnită în timpul transportului, cum ar fi schimbări de temperatură sau presiune atmosferică, trebuie protejate în mod adecvat de către Expeditor printr-un ambalaj adecvat. TNT nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de modificările de temperatură sau presiune. 7.6 TNT nu asigură transport cu temperatură controlată, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel. Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel, TNT nu este obligată să adauge gheață carbonică la Expedieri sau să furnizeze Servicii de înghețare, în pofida oricărei declarații orale sau unilaterale scrise din partea clientului sau TNT, în mod contrar. Dacă Destinatarul refuză un Colet sau Coletul prezintă scurgeri, este deteriorat sau emite un miros (în mod colectiv „Scurgeri”) se va returna Expeditorului, dacă acest lucru este posibil. În cazul în care Coletul este refuzat de către Expeditor, sau nu poate fi returnat din cauza Scurgerii, Expeditorul va răspunde și este de acord să ramburseze și să despăgubească TNT pentru toate costurile, taxele și cheltuielile suportate în legătură cu curățarea și/sau eliminarea Coletului. Consultați suplimentar Secțiunea 8 (Refuzul sau Respingerea Expedierilor). 7.7 Marcarea. Este responsabilitatea Expeditorului să completeze în mod corespunzător toate informațiile necesare ale Documentului de expediere. Fiecare Expediere trebuie să fie marcată lizibil și durabil cu adresa conținând numele, strada, orașul și țara, inclusiv codurile poștale ale Expeditorului și ale Destinatarului. Pentru Expedieri internaționale, adresa Expeditorului trebuie să includă țara în care este prezentată Expedierea către TNT. Expeditorul trebuie să aplice Documentul de expediere și orice alte etichete necesare (de exemplu greutate mare) într-un loc vizibil pe suprafața exterioară a Expediției, care poate fi observat ușor.

8. Refuzul sau Respingerea Expedierilor.

TNT își rezervă dreptul de a refuza, reține, anula, amâna sau returna Expedierile în orice moment dacă legea prevede astfel (inclusiv controale privind exporturile, sancțiuni, legi sau regulamente vamale), și/sau dacă aceste Expedieri ar putea, în opinia TNT, să provoace daune sau întârzieri altor Expedieri, bunuri sau persoane; transportul cărora este interzis de lege sau încalcă oricare dintre aceste Condiții; Contul TNT al persoanei sau entității responsabile de plată nu este creditat; volumul sau tipul Expedierilor se abate material de la volumul sau tipul Expedierilor care a fost inițial indicat de către Expeditor către TNT; sau din orice alt motiv. Faptul că TNT acceptă Expedieri nu înseamnă că aceste Expedieri, inclusiv conținutul și calitatea acestora, sunt conforme cu legile și reglementările aplicabile sau cu aceste Condiții.

9. Inspecția Expedierilor.

9.1 La cererea autorităților competente sau la discreția TNT, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, TNT poate deschide și inspecta orice Expediere. 9.2 În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, TNT poate fi obligată să efectueze diferite examinări ale Expedierii(Expedierilor). Expeditorul renunță prin prezenta la orice reclamație posibilă pentru daune sau întârzieri ca urmare a acestor inspectări.

10. Articole interzise.

10.1 TNT interzice expedierea următoarelor articole către orice destinație, iar Expeditorul este de acord să nu le expedieze, cu excepția cazului în care TNT acceptă în mod expres acest lucru (se pot aplica restricții suplimentare, în funcție de origine și destinație): a. Arme de foc, armament, muniție și componente ale acestora. Acestea includ, dar nu se limitează la, arme de foc, briceaguri, cuțite fluture, bastoane, rozete și tasere. b. Imprimante 3D proiectate sau care funcționează exclusiv pentru fabricarea armelor de foc; c. Explozibili (explozibilii din clasa 1.4 pot fi acceptați din și către anumite locații; la cerere, sunt disponibile mai multe informații), artificii sau alte articole de natură incendiară sau inflamabilă; d. Obiecte care seamănă cu o bombă, o grenadă de mână sau un alt dispozitiv sau armă explozivă. Acestea includ, dar nu se limitează la, produse inerte, precum replici, arme de foc de jucărie, articole de noutate, accesorii de antrenament și opere de artă; e. Articole militare originare din orice țară în care este necesară o licență de export; f. Cadavre umane, organe umane sau părți ale corpului uman, embrioni umani sau de animale, rămășițe umane incinerate sau exhumate; g. Animale vii, inclusiv insecte și animale de companie; h. Carcase de animale, animale moarte sau animale împăiate; Acestea includ, dar nu se limitează la, blănuri de animale, fildeș și produse din fildeș, și faună; i. Plante și materiale vegetale, inclusiv flori tăiate (florile tăiate sunt acceptate pentru expedierile către și din anumite țări și teritorii inclusiv din Olanda către S.U.A. și toate țările din America Latină; informații suplimentare sunt disponibile la cerere); j. Alimente perisabile, precum și alimente și băuturi care necesită refrigerare sau alt tip de mediu controlat; 3 Editia Octombrie 2021 k. Materiale pornografice și obscene; Aceasta include, dar nu se limitează la, manechine (inclusiv păpuși sexuale); l. Bani, inclusiv numerar și echivalente de numerar (de exemplu instrumente negociabile, acțiuni aprobate, obligațiuni și scrisori de valoare), monede de colecție și timbre; m. Deșeuri periculoase, inclusiv ace și seringi hipodermice uzate sau alte deșeuri medicale, organice și industriale; n. Gheață umedă (apă înghețată); o. Bunuri contrafăcute, inclusiv bunuri care poată o marcă comercială identică sau care este greu de distins de o marcă comercială înregistrată, fără aprobarea sau supervizarea deținătorului mărcii comerciale (denumite în mod obișnuit și „bunuri false” sau „contrafăcute”); p. Marijuana, inclusiv marijuana destinată uzului recreativ sau medicinal, și canabidiol derivat din marijuana (CBD), orice produs cu orice cantitate de tetrahidrocanabinoli (THC) și canabinoizi sintetici q. Plante de cânepă crude sau nerafinate sau sub-părțile lor (inclusiv tulpini de cânepă, frunze de cânepă, flori de cânepă și semințe de cânepă); r. Tutun și produse din tutun, inclusiv, dar fără limitare la țigarete, țigări, tutun în vrac, tutun fără ardere, narghilea sau shisha; și s. Țigări electronice și componentele acestora, orice alt dispozitiv similar care se bazează pe vaporizare sau aerosolizare și orice lichid sau gel necombustibil, indiferent de prezența nicotinei, care poate fi utilizat cu orice astfel de dispozitiv. 10.2 TNT interzice următoarele tipuri de Expedieri către orice destinație, iar Expeditorul este de acord să nu le expedieze (se pot aplica restricții suplimentare în funcție de destinație): a. Expedieri sau mărfuri al căror transport, import sau export este interzis de orice lege, statut sau reglementare; b. Cu excepția cazului în care TNT a convenit în mod expres altfel, Expedierile care necesită ca TNT să obțină orice licență sau permis special pentru transport, import sau export; c. Expedieri sau mărfuri nedeclarate, accizabile, care necesită aprobarea și controlul autorităților de reglementare; d. Expedieri care depășesc Valoarea declarată pentru vamă permisă pentru o anumită destinație; e. Bunuri periculoase, cu excepția celor permise în Secțiunea 12 (Bunuri periculoase) din prezentele Condiții; și f. Pachete umede, care prezintă scurgeri sau emit un miros de orice fel. 10.3 TNT exclude orice responsabilitate pentru Articolele interzise, acceptate în orice fel (inclusiv acceptate din greșeală sau cu notificare). TNT își rezervă dreptul de a refuza Expedierile pe baza acestor limitări sau din motive de siguranță ori securitate. TNT poate percepe o taxă administrativă pentru Coletele respinse și pentru costul returnării bunurilor, acolo unde este cazul, către Expeditor. La cerere, sunt disponibile informații suplimentare.

11. Controale privind exporturile.

11.1 TNT nu transportă Expedieri care încalcă legile privind controlul la export. Expeditorul este responsabil și garantează conformitatea cu toate legile, regulile și reglementările aplicabile, inclusiv Reglementările vamale privind exportul din S.U.A., Reglementările privind traficul internațional de arme din S.U.A., Reglementările privind supravegherea activelor străine în S.U.A. și legile și reglementările guvernamentale ale oricărei țări legate de transportul Expedierii. Expeditorul este de acord și garantează că, în ceea ce privește Expedierile, va respecta toate sancțiunile guvernamentale aplicabile ale S.U.A. care interzic exportul sau re-exportul de bunuri, servicii sau tehnologie către sau dinspre țări și teritorii care fac obiectul sancțiunilor teritoriale S.U.A. În plus, TNT nu transportă, iar Expeditorul este de acord să nu oferteze pentru transport, mărfuri pentru care comerțul este restricționat sau interzis prin sancțiuni economice și de legi privind embargoul. Pentru o listă cu țările și teritoriile care nu sunt deservite de TNT în momentul actual, accesați tnt.com. 11.2 În plus, TNT nu transportă, iar Expeditorul garantează că nu va oferi nicio Expediere către TNT dacă Expeditorul sau oricare dintre părțile implicate în Expediere sunt listate pe oricare dintre listele părților restricționate publicate și menținute de: Departamentul Trezoreriei S.U.A., Oficiul pentru Controlul Activelor Străine; Departamentul de Comerț S.U.A., Biroul Industriei și Securității; Departamentul de Stat S.U.A., Comitetele de sancțiuni ale Națiunilor Unite; Consiliul Uniunii Europene; și orice altă autoritate relevantă. Acestea includ, dar nu se limitează la, Lista persoanelor interzise și a cetățenilor cu probleme speciale, Lista celor care eludează sancțiunile din afara țării, Lista de entități și Lista de persoane refuzate. De asemenea, Expeditorul este de acord și garantează că nu va încerca să expedieze către nicio entitate deținută de o parte cu care are interese comune de proprietate, determinate de autoritatea de listare relevantă, supusă sancțiunilor economice. 11.3 Expeditorul va identifica Expedierile care necesită orice licență de control pentru export, permis ori care fac obiectul altor controale de reglementare înainte de export, și va trimite către TNT informațiile și toată documentația necesare pentru respectarea legilor și reglementărilor aplicabile. Expeditorul este responsabil pe propria cheltuială să determine care sunt licențele de export aplicabile sau cerințele de autorizare pentru o Expediere, să obțină toate licențele și permisele necesare și să se asigure că Destinatarul este autorizat în conformitate cu legile și reglementările din țara de origine, din țara de destinație și din orice țară (țări) care își declară jurisdicția cu privire la bunuri. În plus, Expeditorul este responsabil să se asigure că utilizarea finală sau utilizatorul final al articolelor care sunt expediate nu încalcă nicio politică de control, care limitează anumite tipuri de exporturi, reexporturi și transferuri ale articolelor enumerate în mod specific și care sunt supuse Reglementărilor vamale privind exportul din S.U.A. 11.4 TNT nu își asumă nicio responsabilitate față de Expeditor sau orice altă persoană pentru orice pierdere sau cheltuială — inclusiv, dar fără a se limita la, amenzi, penalități și/sau confiscarea sau distrugerea Expedierii — în cazul în care Expeditorul nu respectă controalele la export, sancțiunile sau legile, regulile sau reglementările vamale sau cauzate de acțiunile întreprinse de TNT pentru a respecta legile și reglementările aplicabile. Expeditorul este, de asemenea, de acord să despăgubească TNT pentru orice pierdere sau cheltuială –inclusiv, dar fără a se limita la, amenzi, penalități și/sau confiscarea sau distrugerea Expedierii – pentru nerespectarea de către Expeditor a oricăror controale la export, sancțiuni sau legi, reguli sau reglementări vamale sau cauzate de acțiunile întreprinse de TNT pentru a respecta legile și reglementările aplicabile.

12. Bunuri periculoase.

12.1 Identificarea bunurilor periculoase. „Bunurile periculoase” sunt articole care, atunci când sunt transportate, pot pune în pericol oamenii, animalele, mediul înconjurător sau transportatorul. Este responsabilitatea Expeditorului să identifice dacă transportul său conține bunuri periculoase, astfel cum sunt clasificate în Recomandările Organizației Națiunilor Unite privind transportul mărfurilor periculoase, Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe șosea (ADR), Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) și legile și reglementările aplicabile. 12.2 Serviciul restricționat. Cu excepția circumstanțelor prevăzute în această Secțiune, TNT nu efectuează servicii care implică bunuri periculoase. TNT poate accepta, la discreția sa, anumite bunuri periculoase, dar numai după ce TNT și Expeditorul/Destinatarul au convenit asupra cerințelor specifice referitoare la bunurile periculoase în acest sens. Detaliile privind cerințele specifice TNT, împreună cu procedura de aplicare a „statutului de client aprobat” sunt disponibile la serviciul clienți TNT. 12.3 Taxe suplimentare. Se va aplica o taxă suplimentară pentru bunurile periculoase Expedierilor care conțin bunuri periculoase. Taxele se bazează pe clasificare și tipul de manipulare specială necesară, inclusiv dacă articolele trebuie să fie accesibile în timpul tranzitului. 12.4 Reglementări privind bunurile periculoase. Toate Coletele care conțin bunuri periculoase trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv Instrucțiunile tehnice OACI pentru transportul sigur al mărfurilor periculoase pe calea aerului și Regulamentul IATA privind bunurile periculoase. Expedierile de bunuri periculoase care fac obiectul ADR necesită aranjamente speciale de transport, iar Expeditorul trebuie să contacteze TNT pentru a face aranjamente înainte de expediere. 12.5 Pregătirea Expedierii. Expeditorii cu statut de client aprobat sunt responsabili pentru identificarea, clasificarea, ambalarea, marcarea, etichetarea și completarea documentației pentru Expedierile de bunuri periculoase, în conformitate cu toate tratatele, legile și reglementările internaționale aplicabile. Expeditorul este, de asemenea, responsabil pentru asigurarea faptului că Destinatarul respectă toate tratatele, legile și reglementările aplicabile. Fiecare Expediere trebuie să fie însoțită de documentația adecvată a bunurilor periculoase (de exemplu, Declarația IATA a expeditorului pentru bunuri periculoase), atunci când este necesar. TNT poate să solicite Expeditorului să angajeze un furnizor instruit în ambalare și livrare pentru a rezolva o problemă cu o Expediere de bunuri periculoase nelivrabilă. Expeditorul trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate și să completeze toate căsuțele 4 Editia Octombrie 2021 referitoare la bunurile periculoase din Documentul de expediere. Expeditorii care utilizează sisteme electronice pentru a expedia bunuri periculoase trebuie să selecteze, după caz, în sistemul electronic, serviciile speciale, manipularea sau să semnaleze pentru a indica faptul că Expedierea lor conține bunuri periculoase. 12.6 Ambalarea. Ambalajele TNT nu pot fi utilizate pentru transportul bunurilor periculoase (inclusiv gheață carbonică), cu excepția substanțelor biologice, Categoria B (UN 3373), care pot fi expediate în ambalaje TNT Medpak. 12.7 Predarea și livrarea bunurilor periculoase. Nu toate locațiile TNT acceptă bunuri periculoase. Anumite locații TNT nu acceptă clase specifice de bunuri periculoase, iar bunurile periculoase nu sunt acceptate pentru a fi expediate prin toate Serviciile de transport. TNT își rezervă dreptul de a refuza bunurile periculoase în orice locație în care acestea nu pot fi acceptate în conformitate cu legea aplicabilă, sau la discreția TNT. Dacă nu este depusă într-o locație cu personal care acceptă bunuri periculoase, Expedierea trebuie să fie predată către TNT printr-o preluare programată la locația clientului. 12.8 Fără redirecționare. Bunurile periculoase nu pot fi redirecționate către o altă adresă decât adresa Destinatarului dorită inițial furnizată de către Expeditor. 12.9 Răspunderea potențială a Expeditorului. Legile sau reglementările aplicabile pot impune TNT să raporteze Expedierile necorespunzător declarate sau nedeclarate de bunuri periculoase către autoritățile de reglementare sau guvernamentale corespunzătoare. Expeditorul poate fi pasibil de amenzi și alte penalități conform legii aplicabile.

13. Formalități vamale.

13.1 Expedierile care traversează granițe naționale pot fi vămuite de serviciile vamale. Intră în responsabilitatea Expeditorului să se asigure că bunurile sunt expediate în conformitate cu toate cerințele vamale de reglementare, să furnizeze toate documentele și informațiile necesare pentru formalitățile vamale, precum și să declare și să garanteze că toate declarațiile și informațiile pe care le furnizează, referitoare la bunuri și la vămuirea Expedierii, sunt și continuă să fie adevărate, corecte și complete, inclusiv încadrarea în Sistemul armonizat corespunzător, de descriere și codificare a mărfurilor. Este posibil ca Expedierile pentru care sunt necesare alte documente în afară de Documentul de expediere (de exemplu, o factură comercială) să aibă nevoie de un timp de tranzit suplimentar. TNT își rezervă dreptul, la discreția exclusivă a TNT, de a percepe Expeditorului orice penalități, amenzi, daune sau alte costuri sau cheltuieli, inclusiv taxe de depozitare, rezultate dintr-o acțiune de executare a oricărei autorități guvernamentale competente sau din nerespectarea de către Expeditor a obligațiilor stabilite prin prezenta. 13.2 Intră în responsabilitatea Expeditorului să se asigure, pe propria cheltuială, că bunurile expediate internațional sunt acceptate pentru intrare în țara de destinație, în conformitate cu legile aplicabile, și că respectă toate cerințele privind licențele sau permisele, dacă este cazul. 13.3 De asemenea, poate fi necesar ca Expeditorul să furnizeze informații suplimentare pentru a obține permisiunea altor agenții de reglementare în țara de destinație, înainte de livrarea către Destinatar. Expedierile care conțin bunuri sau produse reglementate de mai multe agenții guvernamentale din alte țări de destinație (cum ar fi agenții naționale responsabile pentru siguranța alimentară, pentru protecția sănătății publice, pentru produse farmaceutice și medicale, pentru plante și animale, pentru produse din animale sălbatice, pentru telecomunicații și alte standarde pentru echipamente electronice, precum și alte agenții similare) pot necesita un timp suplimentar pentru formalitățile vamale. Toate cheltuielile pentru trimiterea și returnarea în și din țările în care nu este permisă intrarea îi vor fi facturate Expeditorului. 13.4 Dacă Expedierile sunt reținute de serviciile vamale sau de alte agenții, din cauza documentației incorecte sau inexistente, TNT poate încerca să notifice Destinatarul. Dacă legile locale cer ca Destinatarul să transmită informațiile sau documentele corecte, iar Destinatarul nu face acest lucru într-un interval de timp rezonabil, TNT poate hotărî că Expedierea poate fi considerată nelivrabilă în conformitate cu legile în vigoare (a se vedea Secțiunea 18 (Expedieri nelivrabile)). Dacă Destinatarul nu transmite informațiile sau documentația solicitată, iar legile locale îi permit Expeditorului să le transmită, TNT poate încerca să notifice Expeditorul. De asemenea, dacă Expeditorul nu transmite informațiile sau documentația într-un interval de timp rezonabil, care poate fi determinat de TNT, Expedierea va fi considerată nelivrabilă, în conformitate cu legile în vigoare. TNT nu își asumă nicio responsabilitate pentru faptul că nu poate finaliza o livrare din cauza documentației incorecte sau inexistente, indiferent dacă încearcă sau nu să notifice Destinatarul sau Expeditorul. 13.5 Dacă legile locale permit acest lucru, TNT va realiza formalitățile vamale aferente Expedierilor internaționale. TNT va trimite informațiile despre Expediere către autoritățile vamale și către alte agenții de reglementare pentru efectuarea formalităților vamale. TNT poate percepe o taxă pentru serviciul vamal, dacă este cazul, pentru Expedierile internaționale pentru procesarea vamală, pentru plata de taxe și impozite către o agenție vamală în numele plătitorului, pentru Serviciile solicitate de către Expeditor, Beneficiar sau o terță parte sau pentru recuperarea costurilor transferate către TNT de către agenția de reglementare pentru înregistrări conform reglementărilor. Tipurile și sumele taxelor variază în funcție de țară. 13.6 TNT va acționa în calitate de agent al Expeditorului sau Destinatarului (după caz) numai în scopul efectuării formalităților vamale și al trecerii Expedierii prin vamă. Dacă este posibil și adecvat, Expeditorul va autoriza TNT sau agentul vamal desemnat de TNT, să întocmească și să depună declarațiile vamale și să întreprindă toate acțiunile aferente în calitate de reprezentant direct, pentru și în numele și pe răspunderea Expeditorului sau a Destinatarului. Dacă este cazul, Expeditorul se va asigura că Destinatarul autorizează TNT în conformitate cu prezenta prevedere. 13.7 În anumite situații, la discreția TNT, TNT poate accepta instrucțiuni pentru a folosi un agent vamal desemnat, altul decât cel al TNT (sau agentul desemnat de TNT) sau agentul desemnat de către Expeditor. În orice situație, TNT (sau agentul desemnat de TNT) își rezervă dreptul de a îndeplini formalitățile vamale aferente Expedierii dacă agentul nu poate fi determinat sau dacă nu va efectua formalitățile vamale sau dacă nu sunt furnizate către TNT informații complete privind agentul (inclusiv, dar fără limitare la numele, adresa, numărul de telefon și codul poștal). 14. Taxe și impozite. 14.1 Pentru a efectua formalitățile vamale aferente anumitor articole, TNT poate plăti în avans taxele și impozitele așa cum sunt ele estimate de către oficialitățile vamale în numele plătitorului și să perceapă o taxă suplimentară pentru acest lucru. Pentru toate Expedierile, TNT poate contacta plătitorul și poate solicita confirmarea aranjamentelor de rambursare drept condiție pentru finalizarea formalităților vamale și livrării, și, la discreția TNT, să solicite plata taxelor și impozitelor înainte de predarea Expedierii către Destinatar. Pentru detalii suplimentare, contactați serviciul asistență clienți TNT. 14.2 În cazul în care exactitatea sau corectitudinea taxelor și impozitelor evaluate pentru o Expediere este contestată, TNT sau agentul vamal desemnat poate analiza documentele de transport prezentate împreună cu Expedierea. Dacă TNT stabilește faptul că taxele și impozitele au fost evaluate corect, Expeditorul este de acord să plătească taxele și impozitele sau Expeditorul își asumă faptul că sunt plătite de către Destinatar, dacă este cazul. 14.3 În cazul în care TNT plătește taxe, impozite sau alte taxe către o agenție vamală în numele plătitorului, plătitorului i se va percepe o taxă pentru servicii de vămuire pe baza unui tarif fix sau un procentaj din suma totală avansată. Această taxă de serviciu va varia în funcție de țara de destinație. Pentru mai multe informații despre taxa pentru servicii de vămuire percepută, consultați pagina „Servicii suplimentare și suprataxe” de pe tnt.com 14.4 Dacă Expeditorul nu desemnează un plătitor pe Documentul de expediere, taxele și impozitele îi vor fi facturate automat Destinatarului, dacă acest lucru este permis. 14.5 Indiferent de orice instrucțiuni contrare de plată, Expeditorul este în cele din urmă responsabil pentru plata taxelor și impozitelor și a tuturor tarifelor și taxelor suplimentare legate de plata TNT a taxelor și impozitelor dacă plata nu este primită. Dacă un Destinatar sau un terț de la care este solicitată confirmarea rambursării refuză să plătească taxele și impozitele atunci când sunt solicitate, TNT poate contacta Expeditorul pentru acestea. Dacă Expeditorul refuză să facă aranjamente satisfăcătoare pentru a compensa TNT, Expedierea îi va fi returnată Expeditorului (iar, în acest caz, Expeditorul va răspunde atât pentru taxele inițiale, cât și pentru cele de returnare), sau va fi dusă într-un depozit general pentru depozitare temporară, sau într-un depozit aflat sub control vamal sau va fi considerată nelivrabilă. Dacă Taxele de transport pentru o Expediere sunt facturate pe un card de credit, TNT își rezervă dreptul de a deduce din contul cardului de credit și cheltuielile necolectate aferente taxelor și impozitelor asociate Expedierii respective. 14.6 În funcție de opțiunile disponibile în locațiile specificate, dacă TNT nu poate obține o confirmare acceptabilă a aranjamentelor pentru rambursarea sumelor aferente taxelor și impozitelor, este posibil ca Expedierea să fie întârziată. Aceste întârzieri, sau orice altă nerespectare a prezentelor Condiții, constituie răspunderi neasumate. 5 Editia Octombrie 2021 14.7 Plata taxelor și impozitelor se va efectua numai prin următoarele metode, la discreția TNT: numerar, cec (personal sau de afaceri, cu condiția de a se oferi o identificare validă), card de credit, ordin de transfer, cec de călătorie, cont de debit sau de reportare. TNT nu acceptă plata în avans a taxelor și impozitelor. 14.8 TNT nu își asumă nicio responsabilitate pentru Expedierile abandonate în vamă, iar aceste Expedieri pot fi considerate nelivrabile.

15. Stabilirea traseului.

TNT determină traseul tuturor Expedierilor. Traseul se poate schimba din când în când fără notificare prealabilă. TNT nu poate dezvălui detaliile rutei sau măsurile detaliate de securitate a rețelei, pentru a proteja mărfurile care sunt transportate pe acestea. Prin urmare, nu sunt permise nici audituri la locațiile sau vehiculele rețelei TNT, cu excepția cazului în care există o cerință statutară sau legală.

16. Livrarea.

16.1 Expedierile sunt livrate la adresa Destinatarului sub rezerva Secțiunilor 16.7 și 16.8 de mai jos. Nu există nicio obligație de a livra Expedierea în mod personal Destinatarului. TNT poate livra o Expediere Destinatarului sau oricărei alte persoane care pare să aibă autoritatea de a accepta livrarea Expedierii în numele Destinatarului. Adresele de expediere trebuie să includă întotdeauna adresa completă a Destinatarului, numărul de telefon și adresa de email. 16.2 Adresele cutiei poștale pot fi utilizate pentru anumite locații internaționale, cu condiția ca Expeditorul să furnizeze către TNT numărul de telefon al Destinatarului pentru a facilita livrarea. 16.3 TNT nu va răspunde în nicio situație pentru nicio reclamație referitoare la confiscarea sau reținerea bunurilor de către serviciile vamale sau alte autorități guvernamentale în timp ce erau în tranzit. 16.4 Expedierile către hoteluri, spitale, birouri guvernamentale sau întreprinderi, campusuri universitare sau alte facilități care au o cameră de corespondență sau o zonă centrală de recepție pot fi livrate în camera de corespondență sau în zona centrală de recepție, cu excepția cazului în care TNT a precizat sau convenit altfel înainte de expediere. 16.5 TNT va aborda orice solicitare de modificare a unei adrese care nu reprezintă o redirecționare sau o corectare a adresei ca fiind Expedieri noi și se vor aplica noi Tarife de transport. 16.6 Livrarea sâmbăta, dacă este disponibilă, va face obiectul unei taxe speciale de manipulare în țările în care sâmbăta nu este o zi de lucru obișnuită. 16.7 TNT poate să refuze preluarea sau livrarea unei Expedieri, sau să utilizeze aranjamente alternative de preluare sau livrare, pentru a menține siguranța angajaților săi în situațiile în care TNT consideră că Serviciile sale pot fi utilizate pentru a încălca orice legi, reglementări sau reguli aplicabile. 16.8 Instrucțiuni de livrare de la Destinatar: Expedieri B2C a. În locațiile selectate, TNT poate livra Expedieri B2C în conformitate cu instrucțiunile suplimentare primite de TNT de la Destinatar. Expeditorul recunoaște în mod expres și este de acord că aceste instrucțiuni pot modifica instrucțiunile de livrare convenite inițial sau Angajamentul privind timpul de livrare convenit inițial între TNT și Expeditor. b. Expeditorul recunoaște și este de acord că instrucțiunile Destinatarului se pot referi, dar nu sunt limitate la: (i) amânarea termenului de livrare; (ii) livrarea către un vecin, portar sau recepționer; (iii) livrarea către o altă adresă sau către o altă persoană, cu condiția ca această altă adresă să se afle în aceeași țară, așa cum se menționează în Documentul de expediere; (iv) furnizarea de instrucțiuni cu privire la locul de plecare a Expedierii B2C fără obținerea unei semnături pentru livrare; (v) lăsarea Expedierii B2C într-un punct de preluare (de exemplu, o locație de vânzare cu amănuntul); sau (vi) orice combinație a instrucțiunilor de mai sus. În caz de anulare (parțială) a transportului înainte de livrare de către Expeditor și/sau Destinatar, toate taxele rămân scadente și datorate către TNT. c. TNT poate modifica din când în când disponibilitatea opțiunilor de livrare pentru Expedierile B2C, în funcție de limitările geografice și de altă natură. Pentru informații suplimentare despre disponibilitățile și condițiile opțiunii de livrare, consultați tnt.com. d. În cazul în care un Destinatar furnizează instrucțiuni suplimentare de livrare pentru alte Expedieri decât cele B2C, atunci Expeditorul recunoaște și este de acord să se oblige sub prezenta Secțiune 16.

17. Relivrarea.

17.1 Livrări Business. TNT va încerca din nou livrarea, fie automat, fie la cerere, dacă: (a) nimeni la adresa Destinatarului nu este disponibil pentru a semna pentru Expediere și nu există nicio eliberare a semnăturii în dosar; (b) Expeditorul a selectat o Opțiune de semnare a livrării TNT și nu este disponibil niciun Destinatar eligibil pentru semnarea livrării; sau (c) TNT stabilește că poate reține Expedierea. În cazul în care Livrarea Business nu a fost livrată după trei încercări de livrare și/sau după ce a fost reținută timp de cinci zile lucrătoare de la data primei încercări de livrare și, după caz, s-a obținut liberul de vamă în țara de destinație, va fi considerată nelivrabilă (a se vedea Secțiunea 18 (Expedieri nelivrabile)). 17.2 Livrări rezidențiale și Expedieri B2C. Dacă o livrare rezidențială nu poate fi finalizată la încercarea inițială la adresa Destinatarului sau la o adresă învecinată atunci când Expeditorul sau Destinatarul a selectat o Opțiune de semnătură de livrare TNT, TNT poate, la discreția sa, fie să reîncerce livrarea, fie să rețină Expedierea până la primirea de instrucțiuni suplimentare de livrare de la Expeditor sau Destinatar sau să livreze într-o locație care va fi stabilită de TNT. Dacă o livrare rezidențială nu poate fi livrată printr-o reîncercare, Expeditorul sau Destinatarul nu furnizează instrucțiuni suplimentare de livrare, sau TNT nu poate facilita livrarea către o altă locație care urmează să fie stabilită de către TNT, Expedierea poate fi considerată nelivrabilă (a se vedea Secțiunea 18 (Expedieri nelivrabile)).

18. Expedieri nelivrabile.

18.1 O Expediere care nu poate fi livrată este una care nu poate fi livrată din motive care includ, dar nu se limitează la, oricare dintre următoarele: (a) adresa Destinatarului este incompletă, ilizibilă, incorectă sau nu poate fi localizată, (b) Destinatarul unei Expedieri nu poate fi contactat sau Destinatarul nu reușește să recupereze Expedierea, (c) Expedierea a fost adresată unei zone care nu este deservită de TNT, (d) locul de activitate al Destinatarului este închis (e) livrarea este imposibilă din cauza indisponibilității sau refuzului unei persoane corespunzătoare care să accepte livrarea sau să semneze pentru livrarea Expedierii, (f) Expedierea nu este în măsură să treacă de autoritățile vamale, (g) Expedierea ar putea provoca daune sau întârzieri altor Expedieri sau bunuri sau vătămări persoanelor, (h) Expedierea conține articole interzise, (i) Destinatarul nu poate sau refuză să plătească pentru o Expediere cu facturare la Destinatar, (j) Expedierea a fost ambalată necorespunzător, (k) conținutul sau ambalajul Expedierii sunt deteriorate în măsura în care reambalarea nu este posibilă sau (l) Expedierea încalcă legile sau reglementările din S.U.A. sau alte legi aplicabile privind controlul sau sancțiunile la export, inclusiv, dar fără a se limita la, fiind trimisă de la sau adresată unei părți sau locații cu restricții, sau (m)oricare dintre motivele expuse în Secțiunea 17 (Relivrare). 18.2 Dacă o Expediere este nelivrabilă din orice motiv, TNT poate încerca să notifice Expeditorul pentru a aranja returnarea Expedierii, fără a încălca în vreun fel o constrângere legală locală. Dacă Expeditorul nu poate fi contactat în termen de cinci zile lucrătoare sau nu dă instrucțiuni într-o perioadă rezonabilă de timp, TNT poate returna Expedierea Expeditorului; sau plasa Expedierea în depozit temporar, un depozit de comenzi generale sau un depozit vamal sau poate elimina Expedierea. În cazul în care o Expediere nu poate fi livrată, trecută prin vamă sau returnată, Expedierea poate fi transferată sau eliminată de către TNT. Expeditorul va răspunde pentru toate costurile, Tarifele și taxele suportate pentru returnarea, depozitarea sau eliminarea unei Expedieri nelivrabile, cu excepția situației în care Expedierea a fost nelivrabilă din cauza TNT. 18.3 Expedierile care nu pot fi returnate din cauza constrângerilor locale de reglementare vor fi fie plasate într-un depozit temporar, într-un depozit de comenzi generale sau într-un depozit vamal sau vor fi eliminate în conformitate cu legislația locală. Expeditorul acceptă să plătească costurile suportate de TNT pentru această depozitare sau eliminare. 18.4 Tarifele de returnare vor fi evaluate în contul Expeditorului, împreună cu Tarifele originale, cu excepția situației în care Expedierea a fost nelivrabilă din cauza TNT. De asemenea, vor fi incluse orice alte Taxe suportate de către TNT în procesul de returnare. Pentru returnarea Expedierilor care nu pot fi livrate care conțin bunuri periculoase, Expeditorul trebuie să furnizeze un Document de expediere completat și toate celelalte documente necesare. 6 Editia Octombrie 2021

19. Data de livrare pentru produsele premium.

Dacă TNT nu reușește să livreze produsele Express 9 am, 10am sau la amiază înainte de Data de livrare angajată, în circumstanțele în care nelivrarea menționată nu este cauzată de evenimentele prevăzute în Secțiunea 21 (Răspunderi neasumate), iar Expeditorul/Destinatarul plătitor notifică TNT în legătură cu reclamația acestuia conform Secțiunii 23 (Reclamații), TNT va factura doar serviciul de livrare efectiv furnizat (de exemplu înainte de amiază) în loc să perceapă taxa oferită pentru serviciul solicitat inițial (de exemplu înainte de 9 am), din aceeași categorie de produse Express. TNT va returna sau va plăti diferența de preț în legătură cu factura corespunzătoare, în funcție de opțiunea acesteia.

20. Limitele răspunderii.

20.1 Limite standard de răspundere pentru serviciile de transport. Răspunderea TNT pentru pierderi, daune sau întârzieri în legătură cu furnizarea de Servicii de transport va fi limitată la cea mai mare dintre (a) suma prevăzută de Convențiile aplicabile sau (b) 100 USD per Expediere (cu excepția cazului în care Expeditorul alege să plătească o taxă suplimentară pentru a specifica Răspunderea extinsă sau Asigurarea, astfel cum este descris în Secțiunile 20.3 și 20.4). TNT va aplica de asemenea astfel de limite tuturor reclamațiilor care decurg din furnizarea de Servicii de transport interne în absența oricăror limite obligatorii sau inferioare de răspundere în legislația națională aplicabilă transporturilor (cu excepția cazului în care Expeditorul alege să plătească o taxă suplimentară pentru a specifica Răspunderea extinsă sau Asigurarea, astfel cum este descris în Secțiunile 20.3 și 20.4). 20.2 Limite de răspundere pentru alte reclamații. Dacă nu este reglementat prin Secțiunea 20.1 (Limite standard de răspundere pentru Serviciile de transport), răspunderea TNT pentru pierderi, daune, întârzieri sau orice altă reclamație în legătură cu furnizarea de servicii auxiliare sau alte încălcări ale contractului este limitată la 3,40 euro per kilogram, în toate cazurile care nu depășesc o răspundere maximă de 10.000 de euro pentru fiecare eveniment sau serie de evenimente conectate. 20.3 Răspunderea maximă: Răspunderea extinsă (nu este oferită în toate locațiile – a se contacta serviciul asistență clienți TNT pentru detalii). a. În locațiile în care TNT oferă Răspundere extinsă, Expeditorul poate să aleagă să plătească o taxă suplimentară pentru a specifica un Document de expediere cu Răspundere extinsă, peste limitele prevăzute în Secțiunile 20.1 și 20.2 anterioare. b. Răspunderea extinsă specificată reprezintă răspunderea maximă a TNT în ceea ce privește Expedierea. Răspunderea extinsă se aplică doar în cazul în care TNT este răspunzătoare ca urmare a Convențiilor sau a legilor imperative naționale privind transportul aplicabile unei Expedieri. c. În cazul în care nu se specifică în mod diferit de către TNT, Răspunderea extinsă maximă este de 25,000 de euro per Expediere (excluzând expedierile de documente – a se vedea mai jos). d. Răspunderea TNT pentru pierderea sau deteriorarea dovedite sau pentru orice alte reclamații în legătură cu Expedierile de documente nu va depăși valoarea de refacere a Expedierii, cu un maximum de 500 de euro per Expediere de documente, cu excepția cazului în care se specifică în mod diferit de către TNT. Răspunderea extinsă nu este disponibilă tuturor Expedierilor de documente. Pentru informații suplimentare cu privire la eligibilitate, a se vedea tnt.com sau a se contacta serviciul asistență clienți TNT. 20.4 Asigurarea (nu este oferită în toate locațiile – a se contacta serviciul asistență clienți TNT pentru detalii). a. În locațiile în care TNT oferă Asigurare, Expeditorul poate să aleagă să plătească o taxă suplimentară pentru a selecta Asigurarea pe Documentul de expediere, peste limitele prevăzute în Secțiunile 20.1 și 20.2 anterioare. b. Asigurarea specificată reprezintă valoarea maximă pentru care TNT își asumă riscuri în ceea ce privește Expedierea. c. În cazul în care nu se specifică în mod diferit de către TNT, Asigurarea maximă este de 25,000 de euro per Expediere. d. Acoperirea Asigurării TNT este limitată în conformitate cu Institute Cargo Clause A. d. Răspunderea TNT pentru pierderea sau deteriorarea dovedite sau pentru orice alte reclamații în legătură cu Expedierile de documente nu va depăși valoarea de refacere a Expedierii, cu un maximum de 500 de euro per Expediere de documente, cu excepția cazului în care se specifică în mod diferit de către TNT. Asigurarea nu este disponibilă tuturor Expedierilor de documente. Pentru informații suplimentare cu privire la eligibilitate, a se vedea tnt.com sau a se contacta serviciul asistență clienți TNT. 20.5 Dacă Expeditorul alege Răspunderea extinsă sau Asigurarea, se aplică următoarele condiții: a. Expeditorul își asumă riscurile și pierderile care depășesc valoarea declarată. b. O taxă va fi evaluată pe baza valorii declarate și poate diferi în funcție de originea Expedierii. Pentru detalii a se contacta serviciul asistență clienți TNT. c. Răspunderea TNT pentru pierderi, daune, întârzieri sau orice alte reclamații dovedite în legătură cu Expedierea nu va depăși costul de reparație al Expedierii, valoarea sa amortizată sau costul de înlocuire, oricare dintre acestea este mai mic. TNT are dreptul să solicite o dovadă independentă a valorii conținutului unei Expedieri pentru care a fost făcută o reclamație. d. Nu este disponibilă nicio compensație pentru (i) pierderi cu caracter de consecință sau (ii) întârzieri sau pierderi care rezultă din încălcarea de către Expeditor a obligațiilor care îi revin în temeiul acestor Condiții. e. Nu este disponibilă nicio compensație pentru pierderile legate de Serviciile auxiliare. f. Orice încercare de a declara o valoare mai mare decât sumele maxime permise de prezentele Condiții pentru Răspunderea extinsă, Asigurare sau vamă este nulă și neavenită. O astfel de valoare declarată va fi redusă automat la limitele autorizate pentru Expediere. Acceptarea TNT pentru transportul oricărei Expedieri care are o valoare declarată care depășește sumele maxime admise nu constituie o renunțare la nicio prevedere a prezentelor Condiții. TNT nu poate onora solicitările de modificare a informațiilor privind valoarea declarată de pe Documentul de expediere după prezentarea acestuia la TNT. g. Atunci când Expeditorul nu a specificat Răspunderea extinsă sau Asigurarea fiecărui Colet individual în Documentul de expediere, dar a specificat o valoare declarată totală pentru Expediere în ansamblu, valoarea declarată a fiecărui Colet va fi determinată prin împărțirea valorii totale declarate la numărul Coletelor din Documentul de expediere. În nicio situație, valoarea declarată a unui Colet dintr-o Expediere nu depășește valoarea declarată a Expedierii. 20.6 Articole unice. Răspunderea TNT pentru Expedierile care conțin Articole unice, indiferent dacă este totală sau parțială, este limitată la limita Convenției relevante sau la legile locale aplicabile imperative. Răspunderea extinsă și Asigurarea nu se aplică Expedierilor care conțin Articole unice.

21. Exonerări de răspundere.

21.1 TNT nu își asumă nicio răspundere pentru: a. Sub rezerva altor limitări stabilite în prezentele Condiții, orice daune care depășesc Răspunderea extinsă sau Asigurarea (astfel cum sunt limitate prin Secțiunea 20.3 (Răspunderea maximă: Răspunderea extinsă) și Secțiunea 20.4 (Asigurarea)) sau limitarea răspunderii, astfel cum este stabilită în Convenția aplicabilă sau, pentru Expedierile din și între locațiile specificate dintr-o țară, prin legea locală obligatorie aplicabilă, oricare dintre acestea este mai mare, indiferent dacă TNT știa sau ar fi trebuit să știe că astfel de daune ar putea avea loc; b. Pierderi sau daune speciale, accidentale, de consecință sau indirecte, inclusiv costurile transportului alternativ, pierderea veniturilor, încasărilor, utilizării sau profiturilor, economiilor anticipate, fondului comercial sau pierderii oportunității; și 21.2 Expeditorul își asumă orice expunere la, și riscul, oricărei pierderi, deteriorări sau întârzieri peste cele asumate în mod expres de TNT în prezentele Condiții. Expeditorul ar trebui să-și comande propria asigurare, dacă dorește. TNT nu furnizează asigurare. 21.3 TNT nu își asumă nicio răspundere și TNT nici nu va efectua nicio ajustare, rambursare sau creditare de orice tip pentru orice pierdere, deteriorare, întârziere, livrare greșită, nelivrare, informare greșită sau nefurnizare de informații, cauzate sau rezultate din oricare dintre următoarele evenimente (nu este o listă exhaustivă): a. acțiunea, inacțiunea sau omisiunea din partea Expeditorului, a Destinatarului sau a altei părți care are un interes în Expediere; b. natura Expedierii sau orice defect, viciu caracteristic sau inerent sau fragilitatea acestuia; c. încălcarea acestor Condiții sau a altor termene și condiții aplicabile Expedierii, inclusiv expedierea unui Articol interzis, bunuri periculoase, declararea incorectă a încărcăturii, securizarea, marcarea sau adresarea Expedierilor; d. încălcarea legilor și/sau reglementărilor din S.U.A. sau alte legi aplicabile privind controlul sau sancțiunile la export; 7 Editia Octombrie 2021 e. amenzi, penalități sau alte sume financiare percepute în contul Expeditorului sau Destinatarului de către orice autoritate de reglementare sau terță parte; f. orice evenimente dincolo de controlul TNT, inclusiv o pandemie sau epidemie, pericole în aer, inamici publici, autorități publice sau de reglementare care acționează cu autoritate aparentă sau reală, acte sau omisiuni ale oficialilor vamali, revolte, greve sau greve anticipate sau alte dispute locale, proteste civile, pericole provocate de o stare de război sau condiții meteorologice sau perturbări naționale, internaționale sau locale în rețelele de transport aerian sau terestru, acte criminale ale oricărei persoane sau entități, inclusiv acte de terorism, dezastre naturale, perturbări sau nefuncționări ale sistemelor de comunicații și informații (inclusiv sistemele TNT), întârzieri mecanice sau condiții care prezintă un pericol pentru personalul TNT; g. ambalare necorespunzătoare sau insuficientă, inclusiv neîndeplinirea obligației Expeditorului de a utiliza ambalaje aprobate de TNT acolo unde se solicită, recomandă sau este necesară o asemenea aprobare. În special, computerele, dispozitivele electronice, articolele fragile și alcoolul trebuie să fie ambalate în conformitate cu liniile directoare TNT, disponibile pe tnt.com. Furnizarea de ambalaje, sau consultanță, asistență sau îndrumări cu privire la ambalarea corespunzătoare a Expedierilor de către TNT nu constituie acceptarea răspunderii de către TNT, cu excepția cazului în care TNT prevede în mod expres în mod diferit în scris; h. respectarea instrucțiunilor de livrare verbale sau scrise de la Expeditor, Destinatar sau persoanele care pretind că reprezintă Expeditorul sau Destinatarul; i. întârzierea livrării cauzată de respectarea politicilor TNT privind plata Tarifelor; j. imposibilitatea TNT de a furniza o copie a documentului de livrare sau o copie a semnăturii obținute la livrare; k. ștergerea sau pierderea ireversibilă a datelor stocate pe benzi magnetice, în fișiere sau pe alte suporturi de stocare sau ștergerea și deteriorarea imaginilor fotografice sau a coloanelor sonore din filmul expus; l. nerespectarea de către TNT a semnelor de „poziționare a coletului” (de exemplu, săgețile „ÎN SUS” sau marcajele „CU ACEST CAPĂT ÎN SUS”); m. nerespectarea sau întârzierea TNT de a notifica Expeditorului sau Destinatarului orice întârziere, pierdere sau deteriorare a unei Expedieri, adresa incompletă, incorectă sau inexactă a Destinatarului sau a agentului vamal, documentația incorectă, incompletă sau lipsa acesteia, sau neplata taxelor și impozitelor necesare predării unei Expedieri; n. pierderea sau deteriorarea oricărui articol individual pentru care TNT nu are o înregistrare verificabilă a primirii, inclusiv în circumstanțe în care, în momentul predării Expedierii către TNT, bunurile au fost preîncărcate într-o remorcă, paletizate sau ambalate în așa fel încât numărul de articole sau conținutul Expedierii nu poate fi verificat în mod rezonabil; o. pierderea oricărei informații personale sau financiare, inclusiv numerele de securitate socială, datele nașterii, numerele permisului de conducere, numerele cardurilor de credit sau de debit și informațiile despre contul financiar; p. neîndeplinirea obligației Expeditorului de a șterge toate Expedierile introduse într-un sistem sau dispozitiv de livrare TNT atunci când Expedierea nu este predată către TNT; q. deteriorările indicate de instrumentele de măsurare a șocului, înclinării și temperaturii; și r. nerespectarea Angajamentului privind timpul de livrare pentru orice Expedieri cu o adresă incompletă sau incorectă (consultați Secțiunea 18 (Expedieri nelivrabile)). 21.4 În cazul în care TNT nu este responsabilă, inclusiv pentru orice răspundere care depășește răspunderea asumată în mod expres de către TNT în prezentele Condiții, Expeditorul va fi responsabil și este de acord să despăgubească TNT și să exonereze TNT pentru orice daune cauzate de Expediere companiei TNT sau unui terț, sau de orice reclamație a unei terțe părți, în special a Destinatarului. Orice plată efectuată de către TNT în conformitate cu o reclamație a Expeditorului sau a unei terțe părți nu va fi considerată o acceptare a răspunderii și nici nu va reprezenta o renunțare la prevederile cuprinse în această Secțiune 21.

22. Fără garanții.

Cu excepția celor prevăzute în prezentul document, TNT nu oferă garanții, în mod expres sau implicit. 23. Reclamații. TNT va accepta numai depunerea unei reclamații referitoare la o Expediere, în cazul în care reclamantul respectă toate Convențiile aplicabile și procedura următoare, în caz contrar, nu poate fi formulată nicio cerere împotriva TNT: 23.1 Notificarea unei reclamații. a. Toate reclamațiile cauzate de pierderi, daune (vizibile sau ascunse) sau întârzieri (inclusiv reclamații privind deteriorarea) sau conținut lipsă, trebuie notificate către TNT în termen de 21 de zile de la (i) livrarea Expedierii (în caz de deteriorare sau întârziere), sau (ii) data preconizată pentru livrare (în cazul pierderii, nelivrării sau livrării greșite). b. Primirea Expedierii de către Destinatar fără o notificare scrisă în recipisa de livrare, privind deteriorarea, constituie dovada prima facie a faptului că Expedierea a fost livrată în bune condiții. c. Toate aceste reclamații trebuie notificate prin tnt.com sau contactând serviciul asistență clienți TNT. 23.2 Informații necesare.Toate notificările privind reclamațiile trebuie să includă informații complete despre Expeditor și Destinatar, precum și numărul de urmărire TNT, data expedierii, numărul de piese și greutatea Expedierii. Ca o condiție prealabilă pentru TNT, luând în considerare orice reclamație pentru daune, Destinatarul trebuie să pună la dispoziția TNT conținutul, cutiile de transport originale și ambalajele pentru inspecție, fie la sediul Destinatarului, fie la o unitate TNT, până la finalizarea reclamației. 23.3 Limitări. TNT nu este obligată să acționeze în legătură cu nicio reclamație până când nu au fost plătite toate Tarifele; reclamantul nu poate deduce suma solicitată din respectivele Tarife. Se poate completa doar o singură reclamație referitoare la o Expediere. Acceptarea plății conform unei reclamații va prescrie orice drept de a recupera daune suplimentare sau de a solicita compensații suplimentare referitoare la acea Expediere. Expeditorii sau Destinatarii ale căror Colete au fost predate către TNT printr-un consolidator de colete nu au niciun drept la o scutire legală sau echitabilă împotriva TNT. 23.4 Acțiuni legale.Dreptul de a solicita despăgubiri de la TNT pentru o acțiune care rezultă din transport va fi exclus, cu excepția cazului în care cererea este introdusă în fața unei instanțe autorizate în termen de doi ani de la data efectivă a livrării (în caz de daune, lipsă sau întârziere) sau data preconizată pentru livrare (în caz de pierdere, nelivrare sau livrare greșită) sau în cadrul oricărei prescripții aplicabile, oricare dintre acestea este mai scurtă.

24. Sub-contractarea.

TNT își rezervă dreptul de a subcontracta integral sau parțial oricare dintre Servicii.

25. Protecția datelor.

25.1 Termeni precum „operator”, „date cu caracter personal”, „persoană vizată” și „prelucrare” vor avea semnificația atribuită acestora în Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) și orice alte legi și reglementări privind protecția datelor care se aplică prelucrării oricăror date cu caracter personal („Date cu caracter personal”) în prezentele Condiții (colectiv „Legea privind protecția datelor”) 25.2 TNT și Expeditorul recunosc faptul că ambii sunt operatori în nume propriu cu privire la prelucrarea oricăror Date cu caracter personal de către, sau între, părți în conformitate cu prezentele Condiții. 25.3 În legătură cu prelucrarea oricăror Date cu caracter personal în conformitate cu prezentele Condiții, Expeditorul declară că a respectat Legea privind protecția datelor, inclusiv furnizarea către persoanele vizate a informațiilor în conformitate cu Legea privind protecția datelor, furnizarea informațiilor astfel cum sunt conținute în avizul de confidențialitate TNT de pe tnt.com, și obținerea unui temei legal în conformitate cu Legea privind protecția datelor, cum ar fi executarea contractului, interesele legitime sau consimțământul. 25.4 Expeditorul va despăgubi TNT pentru toate costurile, reclamațiile, daunele și cheltuielile suferite sau suportate de către TNT în legătură cu nerespectarea de către Expeditor a prezentei Secțiuni 25. 8 Editia Octombrie 2021 25.5 Expeditorul este de acord cu faptul că temeiul legal stabilit în Secțiunea 25.3 (de asemenea) permite orice transfer de Date cu caracter personal către TNT, filialele, sucursalele, consilierii, auditorii acesteia, sau orice terți angajați de TNT pentru a-și îndeplini obligațiile față de Expeditor în conformitate cu prezentele Condiții în orice țară atât în interiorul, cât și în afara Spațiului Economic European („EEA”). 25.6 Orice transfer de Date cu caracter personal de la Expeditor către TNT sau invers, din SEE sau Elveția către o țară din afara SEE sau Elveția, este supus clauzelor contractuale standard de la operator la operator (Decizia (UE) 2021/914 – Modulul I) („SCC”) astfel cum se precizează în articolul 46(2)(c) din GDPR, care este disponibil aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN. În acest sens, SCC sunt incluse integral în prezentele Condiții, ca referințe. Prin acceptarea acestor Condiții, părțile (a) se consideră că au semnat SCC (b) sunt de acord cu conținutul complet al SCC și (c) vor respecta condițiile din acestea și (d) sunt de acord că orice modificare sau decizia ulterioară și/sau adresa URL se aplică și înlocuiește decizia și/sau adresa URL menționată în această Secțiune 25.6. Conform SCC, TNT în calitate de operator de date, va acționa ca exportator de date, inclusiv în numele afiliaților săi, și că Expeditorul, în calitate de operator de date, va acționa ca importator de date sau invers, dacă este cazul. Cele menționate anterior nu aduc prejudicii dreptului TNT de a decide unilateral dacă dorește să folosească alt mecanism adecvat pentru transferul datelor, în conformitate cu Legile privind protecția datelor. Datele personale transferate pot include detalii de contact ale Expeditorilor și Destinatarilor individuali, cum ar fi numele și adresele, necesare pentru a permite furnizarea eficientă a Serviciilor TNT, cum ar fi livrarea Coletelor și activarea funcționalităților de urmărire și monitorizare, astfel cum sunt stabilite în continuare sau în alt mod în aceste Condiții și în conformitate cu Anexele la SCC. 25.7 În cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene, autoritatea locală de supraveghere sau o autoritate guvernamentală similară stabilește faptul că oricare dintre Condițiile prevăzute în această Secțiune 25 și/sau SCC nu trebuie sau nu mai reprezintă o metodă legală pentru a facilita transferurile de Date cu caracter personal în afara SEE sau Elveției, părțile vor negocia cu bună-credință o metodă alternativă pentru a facilita astfel de transferuri în mod legal.

26. Acord total.

Prezentele Condiții reprezintă întregul acord între părți și, sub rezerva Secțiunii 1 (Aplicare), prevalează asupra oricăror altor termene sau condiții, orale sau scrise. Prezentele Condiții nu pot fi anulate decât printr-un acord expres în scris între părți.

27. Delegări.

Nici drepturile și nici obligațiile oricărei părți în temeiul prezentelor Condiții nu pot fi atribuite sau delegate fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, cu excepția faptului că TNT poate atribui toate sau o parte din drepturile sale și își poate delega atribuțiile în temeiul prezentelor Condiții oricăruia dintre afiliați. Fără a limita cele de mai sus, prezentele Condiții sunt obligatorii și sunt valabile în beneficiul părților și al succesorilor și cesionarilor lor permiși.

28. Clauza de nerenunțare.

Nerespectarea punerii în aplicare de către TNT a prevederilor prezentelor Condiții nu constituie o renunțare la respectiva dispoziție și nu afectează în niciun fel dreptul TNT de a aplica această prevedere.

29. Legea obligatorie.

Aceste Condiții nu exclud nicio răspundere în cazul în care excluderea acestei răspunderi este interzisă prin lege. În măsura în care orice dispoziție conținută sau menționată în prezentele Condiții poate fi contrară oricărui tratat internațional aplicabil, legislației locale, reglementărilor, ordinelor sau cerințelor guvernamentale, această prevedere va fi limitată la limita maximă extinsă permisă și, astfel cum este limitată, va rămâne în vigoare ca parte a acordului dintre TNT și Expeditor. Nulitatea sau nerespectarea vreunei dispoziții nu afectează nicio altă parte a prezentelor Condiții.

30. Medierea.

Legislația belgiană permite utilizatorilor serviciilor poștale belgiene de intrare sau de ieșire să solicite intervenția Mediatorului pentru sectorul poștal (Boulevard du Roi Alber II 8 bte 4, 1000 BRUXELLES (F); Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 BRUSSEL (NL)) cu condiția ca utilizatorul să-și prezinte reclamația în prealabil la TNT. O astfel de intervenție nu aduce niciun prejudiciu dispozițiilor prezentelor Condiții.

31. Legea aplicabilă și jurisdicția.

Cu excepția prevederilor oricărei Convenții aplicabile, prezentele Condiții și orice litigii apărute din sau legate de Serviciile efectuate de TNT în temeiul acesteia sunt supuse legilor și instanțelor din țara sau teritoriul în care Expedierea este acceptată de TNT pentru prestarea Serviciilor. Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale de catre FedEx Express Romania Transportation SRL Versiunea 01 Aprilie 2021 Aceste condiţii generale reglementează modul de colectare, sortare, transport și livrare a trimiterilor poștale interne și internaționale, răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale și mecanismul de soluționare a reclamațiilor. 1. DEFINIȚII a) FedEx – se referă la FedEx Express Romania Transportation SRL cu sediul social în București, Șos. București-Ploiești, nr. 172-176, sector 1, Clădirea Platinum Business and Convention Center, etaj 2, Secțiunile B 3 și B4, Clădirea B, cod poștal 015016, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/1428/1991, CUI RO1592989, precum și la filialele acestei companii; b) servicii poștale - servicii ce constau în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale; c) bunuri interzise - se referă la bunuri (produse) și tipuri de trimiteri poștale stabilite în Clauza 4 (Bunuri interzise) din aceste Condiții; d) data depunerii trimiterii poștale - data la care trimiterea poștală a fost colectată; e) trimitere poștală - bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat și livrat la adresa indicată de Expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o listă de distribuție. Pe lângă trimiterile de corespondenţă, în această categorie sunt incluse, de exemplu, imprimatele, sacii «M», pachetele mici, coletele poştale care conţin bunuri cu sau fără valoare comercială si mandatele poştale pe suport hârtie. în această categorie nu sunt incluse trimiterile hibrid; f) trimitere poștală internațională - trimitere poștală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și trimiterea poștală expediată din afara teritoriului României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu, dar aflată în tranzit pe teritoriul României; g) colet poștal - trimitere poștală cu greutatea maximă de 31,5 kg, ce conține bunuri cu sau fără valoare comercială; h) trimitere de corespondență - comunicare în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată și livrată la adresa indicată de Expeditor chiar pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia. Cărţile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenţă; i) Expeditor - persoana fizică sau juridică ce iniţiază trimiterea poștală şi, personal sau prin intermediul unui terţ, o introduce în reţeaua poștală FedEx; j) Destinatar - persoana căreia îi este adresată trimiterea poştală; k) utilizator - orice persoană fizică sau juridică ce beneficiază de furnizarea unui serviciu poștal FedEx în calitate de Expeditor sau Destinatar; l) condiţii - aceste condiţii generale privind furnizarea serviciilor poștale; 2. ACCEPTARE 2.1 Prin încredințarea trimiterii poștale către FedEx, Expeditorul acceptă aceste Condiţii, indiferent dacă Expeditorul a semnat sau nu prima pagină a documentului de transport. Contractul intră în vigoare atunci când FedEx acceptă trimiterea poștală în rețeaua sa poștală. Modificarea prezentelor Condiţii poate fi convenită exclusiv în scris de către funcționarii autorizați ai FedEx, în condiţiile actelor normative din domeniu serviciilor poştale, prin intermediul 9 Editia Octombrie 2021 unor contracte între părţi încheiate în baza unor oferte individuale negociate. FedEx nu va fi obligată juridic de instrucțiunile verbale sau scrise ale Expeditorului care vin în contradicție cu prezentele Condiții. 2.2 Prin încheierea oricărui tip de contract cu FedEx, care implică o trimitere poștală, Expeditorul este de acord cu următoarele: contractul este un contract de furnizare servicii poștale, dacă transportul și livrarea are ca obiect trimiteri poștale cu greutatea maximă de 31,5 kg, ce conține bunuri cu sau fără valoare comercială. Expeditorul este de acord că FedEx poate să subcontracteze Contractul în întregime sau oricare parte a acestuia, în baza unor contracte de prestari-servicii încheiate în formă scrisă. În cazul în care livrarea trimiterilor poștale colectate de FedEx este realizată de un subcontractor, răspunderea față de orice utilizator este a FedEx, FedEx rezervându-și ulterior dreptul de a se întoarce cu acţiune în regres subcontractorului, dacă răspunderea cade în sarcina acestui subcontractor, în conformitate cu prevederile contractuale existente între FedEx și respectivul subcontractor. 2.2.1 FedEx oferă și prestează servicii poștale incluse în sfera serviciului universal, dar și neincluse în sfera serviciului universal, având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, cu excepția serviciului Contra ramburs care are ca obiect doar trimiteri poștale interne, precum și a serviciilor ce au ca obiect, prin natura lor, conform prevederilor legale, exclusiv trimiteri poștale interne sau internaționale, după caz. Serviciile poștale prestate de FedEx sunt: I. Servicii poștale incluse în sfera serviciului universal: - Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenţă, imprimate); - Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv); - Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; - Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (coletele poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), respectiv coletele poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. II. Servicii poștale neincluse în sfera serviciului universal: - Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondență, imprimate); - Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne cu limite de greutate între 10 kg și 31,5 de kg (inclusiv); - Servicii constând în colectarea, sortarea și transportul coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 31,5 de kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia; - Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 20 kg și 31,5 de kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; - Serviciul Contra ramburs; - Serviciul Schimbare destinație; - Serviciul Livrare specială; - Serviciul Confirmare de primire; - Serviciul Express. 2.3 Limita maximă admisă a rambursului în cazul unei trimiteri poștale ce face obiectul serviciului Contra ramburs este de 5.000 lei în cazul Expeditorului persoană juridică și 10.000 lei în cazul persoanelor fizice. 2.4 FedEx oferă și prestează serviciul poștal Contra ramburs având ca obiect doar trimiteri poștale interne. Colectarea sumelor de la Destinatarii serviciilor poștale Contra ramburs, respectiv achitarea acestora către Expeditori se face numai in LEI. 2.5 FedEx se obligă să returneze către Expeditor contravaloarea bunului care face obiectul serviciului Contra ramburs în termen de maxim 8 zile lucrătoare de la data livrării trimiterii poștale. Plata rambursului către Expeditor se face în cont bancar sau în numerar, în funcție de instrucțiunile primite de la Expeditor. 2.6 FedEx acceptă trimiteri poștale care au următoarele dimensiuni și greutăți maxime: • 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maximă 3 kg; • 60 cm x 50 cm x 30 cm pentru colete, greutate maximă 31,5 kg. Excepțiile de la condiţiile privind dimensiunile si greutățile maxime ale trimiterilor poștale trebuie aprobate în scris, în prealabil, de către FedEx. 2.7. Nu există un număr minim sau maxim de trimiteri poștale care pot face obiectul serviciului poștal. Numărul minim de trimiteri poștale care pot fi preluate pe același document de transport este 1, iar numărul maxim de trimiteri poștale care pot fi preluate pe același document de transport este 99. 2.8 FedEx returnează către Expeditor printr-o metodă agreată cu acesta (de ex. prin posta sau in format electronic pe e-mail sau descarcarea acesteia de pe platformele electronice instalate de FedEx la sediul Expeditorului) dovada, confirmată în scris de către Destinatar, privind predarea trimiterii poștale care face obiectul serviciului Confirmare de primire în termen de 2 zile lucrătoare de la data livrării trimiterii poștale. 2.9 În cazul asigurării bunurilor trimiterii poștale la valoarea declarată de Expeditor, termenul în care poate fi solicitată de Expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poștale este de 9 luni de la data depunerii acesteia, FedEx având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu Expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina Expeditorului. 2.10 Condiţii de ambalare FedEx acceptă trimiterile poștale sigilate, ambalate și etichetate în mod corespunzător de către Expeditor, conform naturii bunului ce face obiectul trimiterii poștale, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conținutului, și care au înscrise datele de identificare complete și corecte ale Destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, localitate, adresa, țara, cod poștal, persoana de contact, număr de telefon, etc.); este recomandabil a fi furnizate și datele Expeditorului, cu excepția serviciului contra ramburs, caz în care este obligatoriu să fie înscrise și datele Expeditorului. Responsabilitatea înscrierii datelor pe trimiterea poștală revine Expeditorului. Expeditorul: - va utiliza cutii rigide și aflate în stare bună; - nu va utiliza materiale de protecție în exces, va evita cutiile prea mari, deoarece ar putea fi strivite; - nu va lăsa spații goale în interiorul cutiei; - nu va utiliza saci de gunoi ca și ambalaj exterior, va evita folosirea foliei (neagră/albă) peste cutiile de carton, ca ambalaj suplimentar; - pentru trimiterile poștale atipice (inclusiv, dar fără a se limita la bare metal, parbrize, tablouri, motoare de mașini, echipamente medicale, etc), va solicita acordul prealabil scris al FedEx; - va plasa eticheta de manipulare/ atenționare specifică colete grele “HEAVY” pe toate cutiile care depășesc greutatea de 23 kg; - va utiliza bandă adezivă adecvată, lipită în formă de H atât pe capacul superior, cât și pe partea inferioară a cutiei. Va sigila cutiile grele inclusiv cu benzi rigide de plastic, pentru mai multă rezistență; - va îndepărta etichetele vechi de pe ambalaj, va lipi etichetele noi pe capacul superior al ambalajului, astfel încât codul de bare sa fie plat (nu îndoit peste o margine). Pentru trimiterile poștale care conțin bunuri fragile Expeditorul va folosi obligatoriu un ambalaj interior și exterior care să protejeze conținutul trimiterii poștale. La interior va folosi folie cu bule, perne de aer, separatoare, folii cu spumă, hârtie specifică de umplere etc. La exterior va foloși cutii de carton dublu sau carton ondulat. În plus, va aplica eticheta de “Fragil” pe fiecare trimitere poștală și, dacă este cazul, etichete de manipulare (săgeți de orientare). FedEx nu acceptă în rețeaua sa poștală trimiteri poștale care prezintă muchii ascuțite neprotejate și/sau piese care străpung ambalajul și nici trimiteri poștale neambalate, sticlă spartă și cutii deteriorate sau de proastă calitate, cutii ude și/sau lichid scurs din ambalaj. 3. BUNURI PERICULOASE ȘI SECURITATE 10 Editia Octombrie 2021 3.1 În afara circumstanțelor la care se face referire în Clauza 3.2, FedEx nu va presta servicii poștale având ca obiect bunuri periculoase, incluzând, dar fără a se limita la acelea specificate în Instrucțiunile tehnice ale Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO), în Reglementările Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA) privind Bunurile periculoase, în Codul Maritim Internațional privind Bunurile periculoase (IMDG), în Reglementările Contractului European privind Transportul Internațional Rutier de Bunuri periculoase (ADR) sau în oricare alte reglementări naționale sau internaționale aplicabile prestării serviciilor poștale cu privire la bunurile periculoase. 3.2 FedEx poate accepta bunuri periculoase, dar numai după ce FedEx și Expeditorul au convenit asupra anumitor cerințe referitoare la bunurile periculoase, în cadrul unui contract comercial negociat individual și numai în cazul în care FedEx deține toate avizele și autorizațiile necesare. 3.3 Clientul garantează că: 3.3.1 prin încredințarea unei trimiteri poștale către FedEx, trimiterea sa poștală nu conține un articol interzis, prezentat în Anexa 17 a ICAO sau în alte reglementări naționale sau internaționale care reglementează securitatea aviației. 3.3.2 a pregătit trimiterea poștală în incinte sigure, folosind personal de încredere angajat de Expeditor și că trimiterea poștală a fost securizată împotriva interferențelor neautorizate în timpul pregătirii, depozitării și transportului, imediat anterior acceptării trimiterii poștale de către FedEx. 4. BUNURI INTERZISE 4.1 FedEx refuză preluarea următoarelor bunuri ce fac obiectul trimiterilor poştale, indiferent de destinația acestora, iar Expeditorul se angajează implicit să nu expedieze aceste tipuri de bunuri (se pot aplica restricții suplimentare, în funcție de ţara de destinație în acord cu reglementările statelor respective): a. Arme de foc, arme, muniții și părți ale acestora; b. Imprimante 3-D concepute sau care funcționează exclusiv pentru fabricarea de arme de foc; c. Explozibili (clasa 1.4 explozibili poate fi acceptată către și de la anumite locații; informații suplimentare sunt disponibile la cerere), artificii și alte articole de natură incendiară sau inflamabilă; d. Articole care seamănă cu bombe, grenade de mână sau alte dispozitive explozibile. Aceasta include, dar nu se limitează la produse inerte, cum ar fi replici, articole cu design inovator, accesorii pentru antrenamente și opere de artă; e. Transporturi provenite din orice țară sub licență de control pentru export militar; f. Cadavre umane, organe sau părți ale corpului, embrioni umani sau animali, rămășițe umane arse sau exhumate; g. Animale vii, inclusiv insecte și animale de companie; h. Cadavre de animale, animale moarte sau animale montate; i. Plante și material vegetal, inclusiv flori tăiate (florile tăiate se acceptă către și dinspre anumite piețe, incluzând Olanda către SUA și toată America Latină); j. Produse alimentare perisabile și alimente și băuturi ce necesită refrigerare sau alte măsuri privind controlul mediului; k. Materiale pornografice și/sau alte materiale obscene; l. Bani, inclusiv, dar fără limitare la numerar și echivalente de numerar (de ex., instrumente negociabile, acțiuni, obligațiuni și scrisori de numerar aprobate), monede și timbre de colecție; m. Deșeuri periculoase, inclusiv, dar fără a se limita la ace de seringă uzate și/sau seringi sau alte deșeuri medicale, organice și industriale); n. Gheață umedă (apă înghețată); o. Bunuri contrafăcute, inclusiv, dar fără a se limita la bunuri cu marcă comercială identică sau care nu poate fi deosebită semnificativ de o marcă comercială înregistrată, fără aprobarea sau supervizarea proprietarului mărcii înregistrate (numite și „produse false” sau „contrafăcute”); p. Marijuana, inclusiv marijuana destinată scopurilor recreative sau de uz medical, și canabidiol (CBD), orice produs care conține orice cantitate de tetrahidrocanabinoli (THC) și canabinoide sintetice, plante de cânepă, frunze de cânepă, ulei de cânepă, ulei din semințe de cânepă și CBD derivat din cânepă; q. Tutun și produse din tutun, inclusiv dar fără a se limita la țigarete, trabucuri, tutun pentru rulat țigarete, tutun fără fum, narghilea sau shisha, și r. Țigarete electronice. 4.2 FedEx refuză preluarea trimiterilor poștale având ca obiect următoarele bunuri indiferent de destinație, iar Expeditorul se angajează implicit să nu expedieze aceste bunuri: a.Trimiteri poștale care conțin bunuri al căror transport, import sau export sunt interzise printr-o lege, statut sau regulament; b. Trimiteri poștale care necesită ca FedEx să obțină/dețină o licență sau autorizație specială de transport, import sau export; c.Trimiteri poștale care conțin bunuri accizabile nedeclarate la vamă, care necesită aprobări și vămuire conform regulamentelor; d. Trimiteri poștale cu valoare declarată în vamă ce depășesc valoarea autorizată pentru o anumită destinație; e.Bunuri periculoase cu excepția celor autorizate în secțiunea Bunuri periculoase și securitate din aceste Condiții; și f. Pachete umede, care prezintă scurgeri sau emit mirosuri de orice fel. 4.3 De asemenea, FedEx exclude de la colectare, sortare, transport și livrare: a) trimiterile poștale constând în lingouri de aur, argint sau alte metale pretioase, fildeș, bijuterii și pietre prețioase cu o valoare de peste 10.000 euro (sau echivalentul în alte monede), gablonțuri și metale prețioase cu o valoare (declarată) de peste 10.000 euro (sau echivalentul în alte monede), având în vedere faptul că pentru aceste tipuri de bunuri sunt necesare mijloace de transport echipate corespunzător; b) trimiterile poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent; c) trimiterile poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate; d) trimiterile poștale care nu sunt ambalate corespunzător, precum și cele care nu sunt însoțite de actele de vamă cerute de legislația vamală în vigoare (acolo unde este cazul). 4.4 FedEx acceptă la colectare, sortare, transport și livrare trimiterile poștale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, în condițiile prevăzute prin aceste dispoziții, însă având în vedere bunul ce face obiectul trimiterii poștale și avizul necesar, corespunzător acestuia, introducerea trimiterii poștale în rețeaua poștală FedEx se va face cu informarea și acceptul prealabile (în scris) ale FedEx ( de ex. Pentru situaţiile în care avizul necesar deţinut de FedEx/valabilitatea avizului ar fi expirat, detinerea de către FedEx a avizului/avizelor specific/e). 4.5 Colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale constând în bunuri atipice (spre ex. bare metal, parbrize, tablouri, produse fragile, motoare de masini, echipamente medicale, etc) se va face doar cu informarea și acceptul (în scris) prealabile ale FedEx. 5. TIMPI DE LIVRARE ȘI DE (RE)DIRECȚIONARE A TRIMITERILOR POȘTALE 5.1 Pentru serviciul poștal Express, FedEx garantează timpii de livrare reglementați de legislația națională în materie, respectiv: a) în cazul trimiterilor poștale interne, timpii de livrare nu vor depăși 12 ore în aceeași localitate, 24 de ore între reședințele de județ și intrajudețean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localități; b) în cazul trimiterilor poștale internaționale colectate de pe teritoriul României, timpul cât trimiterea poștală se află pe teritoriul României nu poate depăși limitele prevăzute la lit. a); c) în cazul trimiterilor poștale internaționale colectate de pe teritoriul României și care urmează a fi livrate unui Destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, timpii de livrare garantați, aferenți perioadei în care trimiterea poștală se află în afara teritoriului României sunt de maxim 216 de ore. d) în cazul trimiterilor poștale internaționale colectate de pe teritoriul României și care urmează a fi livrate unui Destinatar aflat în unul dintre statele din afara Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, timpii de livrare garantați, aferenți perioadei în care trimiterea poștală se află în afara teritoriului României sunt de maxim 552 de ore. 5.2 Cu excepția trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului Express, FedEx asigură livrarea trimiterilor poștale interne în termen de 5 zile lucrătoare de la data colectării, respectiv în termen de 30 zile lucrătoare de la data colectării în cazul trimiterilor poștale internaționale. 5.3 Traseele și metoda prin care FedEx transportă trimiterile poștale vor fi la propria sa alegere. 6. PREDAREA TRIMITERII POȘTALE 11 Editia Octombrie 2021 6.1 Predarea trimiterii poștale se face, în funcție de serviciul poștal ales de expeditor, la adresa indicată de Expeditor, personal către Destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală ori la punctul de contact deservit de personal, personal către Destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea trimiterii poștale. Predarea trimiterilor poștale la căsuțe poștale și cutii poștale nu este acceptată, cu excepția unui număr limitat de țări (lista detaliată cu privire la acestea este disponibilă pe site-ul FedEx) și cu condiția ca numărul de telefon al Destinatarului să fie pus la dispoziție. 6.2 Predarea trimiterii poștale către persoane juridice: FedEx va efectua trei (3) încercări gratuite de livrare a trimiterii poștale, în zile lucrătoare consecutive. 6.3 Predarea trimiterii poștale către persoane fizice: FedEx va efectua doua (2) încercări gratuite de predare a trimiterii poștale atunci când adresa de destinație se află pe teritoriul României și o singură încercare de gratuită de predare a trimiterii poștale atunci când adresa de destinație se află în afara teritoriului României, în zile lucrătoare consecutive. 6.4 În termenul convenit în prealabil între expeditor şi FedEx, Expeditorul sau Destinatarul (împuternicit în acest sens de către expeditor) unei trimiteri poștale poate da instrucțiuni speciale de livrare a trimiterii poștale la altă locație decât adresa Destinatarului (de exemplu, la o adresă din vecinătate sau la altă locație de predare) sau Destinatarul poate indica faptul că dorește să colecteze trimiterea poștală dintr-o locație aprobată de FedEx, în situaţia în care respectiva trimitere poştală face obiectul serviciului schimbare destinaţie. 6.5 Predarea trimiterilor poștale interne și internaționale la adresa indicată de către Expeditor se poate efectua în zilele de sâmbătă, duminică sau în zilele declarate nelucrătoare doar în cazul serviciului livrare specială şi Express. 6.6 Trimiterea poștală se predă către Destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală închisă, FedEx neoferind servicii cu posibilitatea deschiderii trimiterii poștale la destinație. Termene de păstrare, respectiv de returnare a trimiterilor poștale 6.7 Cu excepția trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor Express și Livrare specială, atunci când FedEx nu poate efectua livrarea unei trimiteri poștale (de exemplu, în cazul în care Destinatarul nu este găsit la adresa indicată), FedEx va lăsa o notă la adresa Destinatarului din care să reiasă faptul că s-a încercat livrarea de către FedEx și prin intermediul căreia vor fi furnizate informații despre data efectuării următoarei încercări de livrare. Dacă livrarea nu s-a putut efectua nici după a doua încercare (în cazul Destinatarilor persoane fizice) sau după a treia încercare (în cazul Destinatarilor persoane juridice), FedEx va lăsa un aviz care va cuprinde următoarele informații: data avizării, perioada de păstrare a trimiterii poștale la dispoziția Destinatarului, precum și denumirea, adresa şi programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicată trimiterea poştală. 6.8 Termenul de păstrare în vederea predării trimiterilor poștale este de 5 zile de la data avizării Destinatarului. 6.9 FedEx va returna, la adresa Expeditorului, pe cheltuiala Expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poștală înregistrată care nu a putut fi predată Destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 7 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de maxim 30 de zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare. 6.10 În cazul trimiterilor poștale care nu au putut fi predate Destinatarului și nici returnate Expeditorului, FedEx va păstra la dispoziţia acestora aceste trimiteri poștale timp de 9 luni de la data depunerii lor. După expirarea acestui termen, trimiterile poștale nerevendicate trec din proprietatea Expeditorului în proprietatea FedEx, fiind la latitudinea FedEx să distrugă sau să vândă conținutul acestuia, fără nici o responsabilitate față de Expeditor. 7. OBLIGAȚIILE EXPEDITORULUI 7.1. Expeditorul garantează FedEx că orice trimitere poștală respectă următoarele caracteristici: 7.1.1 trimiterea poștală a fost pregătită și ambalată în siguranță și cu atenție, conform naturii și dimensiunilor conținutului acesteia, pentru a o proteja împotriva riscurilor comune din timpul transportului și a fost închisă astfel încât modificarea ei să poată să fie remarcată; 7.1.2 caracteristicile trimiterilor poștale (inclusiv, dar fără a se limita la numărul de articole, greutate, dimensiuni și descrierea generală), precum și serviciul poștal solicitat, conform ofertei comerciale FedEx, adresa de livrare și detaliile de contact ale Destinatarului sunt furnizate integral, corect, la timp și lizibil în scris către FedEx; 7.1.3 trimiterea poștală este gata de colectare și etichetată clar și corect, iar etichetele sunt fixate într-un loc vizibil, pe suprafața externă a trimiterii poștale, astfel încât să poată fi ușor observate (o etichetă cu specificarea inclusiv a greutății este obligatorie pentru orice trimitere care cântărește mai mult de 23 kg); 7.1.4 trimiterea poștală internațională include toate documentele și informațiile solicitate de legislația vamală aplicabilă (de exemplu, factura corectă aferentă trimiterii poștale supuse formalităților vamale cu specificarea adresei corecte „de facturare”, cu codul fiscal/numărul TVA aplicabil, cu descrierea corectă și clară a trimiterii poştale, valoarea reală și primele 6 cifre ale codului Sistemului armonizat („SA”)) și adresa Destinatarului (recomandabil și numărul de telefon al acestuia). 7.1.5 conținutul trimiterii poștale nu este restricționat de IATA, ICAO, IMDG sau ADR și nu este interzis de vreo lege, regulă sau reglementare din orice țară în care sau prin care trimiterea poștală circulă, iar Destinatarul nu este o persoană sau organizație cu care nu se poate face comerț legal, conform oricăror legi sau regulamente aplicabile; și 7.1.6 valoarea declarată a trimiterii poștale nu depășește 25.000 de euro sau echivalentul în alte monede (cu excepția cazului în care nu se convine în mod specific, în scris, altfel cu FedEx în prealabil). (a se consulta în acest sens şi prevederile pct. 9 privind bunurilor care nu pot face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată oferit şi prestat de FedEx) 7.2 Expeditorul va furniza FedEx, la timp, înainte de colectare (i)informații despre natura conținutului trimiterii poștale doar în măsura în care acestea au un regim special, necesitând în acest sens spre ex. avize, atestate sau masini speciale pentru transport (de exemplu, atestat ADR în cazul persoanei care colectează respectiva trimitere poştală), (ii) maniera în care trimiterea poștală trebuie manevrată și (iii) măsurile de precauție care trebuie luate, despre care Expeditorul știe sau ar trebui să știe că sunt importante pentru FedEx (de exemplu, inscripţionarea cu „Fragil”). 7.3 Expeditorul va respecta toate cerințele legale pentru prestarea corespunzătoare a serviciilor poștale de către FedEx, inclusiv dar fără a se limita la legislația vamală și legislația statelor pe teritoriul cărora se prestează operațiuni componente ale serviciilor poștale și a celor tranzitate de trimiterea poștală. 7.4 Expeditorul este de acord că (i) orice autoritate guvernamentală competentă, inclusiv autoritățile vamale și de securitate pot deschide și verifica trimiterea poștală în orice moment și (ii) FedEx este îndreptățită să refuze colectarea unei trimiteri poștale dacă aceasta nu corespunde criteriilor de acceptare, menționate în prezentele condiţii. 7.5 Depunerea trimiterii poștale se poate face de către Expeditor, personal, la unul din punctele de acces deservite de personal ale FedEx din țară sau trimiterea poate fi colectată de către FedEx, prin personalul său, de la adresa indicată de Expeditor, în urma unei comenzi. 8. LIMITELE RĂSPUNDERII RĂSPUNDEREA PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE 8.1. Răspunderea FedEx pentru trimiterile poștale interne, în caz de pierdere totală și/sau parțială, furt, distrugere totală și/sau parțială, deteriorare, neexecutare a caracteristicilor suplimentare ale serviciilor, este în conformitate cu dispozițiile art. 42, 43, 46 si 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, cu modificările și completările ulterioare și anume: a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală: 1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs; 2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată; 3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs; b) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare: 1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorate ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată; 2. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată. 12 Editia Octombrie 2021 c) În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poștale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situaţia în care nu a restituit Expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la Destinatar. 8.2. La sumele prevăzute la pct. 8.1. lit. a) și b) se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul. 8.3. Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale. 8.4. În situația în care Expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate. 8.5. În afara despăgubirilor prevăzute la pct.8.1. lit. a), se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale. 8.6. În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de Expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard. 8.7. În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de către Destinatar, furnizorul de serviciu poștal are obligația întocmirii și punerii la dispoziția Expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare. 8.8. Răspunderea FedEx pentru serviciile poștale internaționale este în conformitate cu prevederile prezentului capitol aplicabile trimiterilor poștale interne. 8.9. FedEx este exonerată de răspundere în următoarele situaţii: a) paguba s-a produs ca urmare a faptei Expeditorului sau Destinatarului; b) trimiterea poștală a fost primită fără obiecții de către Destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală sau parțială a conținutului trimiterii poștale; c) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit (de exemplu, acte naturale ce includ cutremure, cicloane, furtuni, inundații, incendii, epidemii, ceață, zăpadă sau îngheț, războaie, accidente, greve, embargouri, dispute locale, pericole aeriene, revolte civile etc); în acest caz Expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare. 8.10. De asemenea, FedEx nu este responsabilă pentru nicio: 8.10.1. pierdere indirectă, specială, economică sau implicită, incluzând, dar fără limitare la costurile pentru orice modalitate de transport alternativă, pierdere de profituri, pierderea utilizării, de economii anticipate, fond comercial sau pierderea de oportunități; sau 8.10.2. amenzi, penalități, returnări sau alte sume de bani imputate Expeditorului de către orice terță parte, care survine indiferent în ce mod. 8.11. Dacă FedEx nu reușește să livreze din vina sa trimiterile poștale în termenele stabilite (specificate la pct. 5.1, 5.2 și 6.9), FedEx va răspunde faţă de utilizator prin plata unor penalităţi pentru predarea cu întârziere a trimiterii poștale, penalitate echivalentă cu un procent de 0,5 % din tariful serviciului contractat de la FedEx pentru fiecare 12 ore de întârziere, penalitate care nu poate depăși tariful serviciului comandat. 9. BUNURI DE VALOARE FedEx nu oferă drept caracteristică suplimentară a asigurării bunului la o valoare declarată de către Expeditor pentru trimiterile poștale constând în bunuri de valoare, precum pietre prețioase, metale prețioase, laptop-uri, ecrane cu plasmă și LCD, bijuterii, sticlă, porțelan, obiecte de artă, antichități, documente sau orice alte filme, benzi, discuri, carduri de memorie sau orice alt dispozitiv de stocare a datelor sau imaginilor, mobilă neprotejată. 10. RĂSPUNDERE EXTINSĂ (SERVICIUL DE TRIMITERE CU VALOARE DECLRATĂ) Datorită riscului pierderii sau distrugerii conținutului unei trimiteri poștale, FedEx oferă drept caracteristică suplimentară asigurarea bunului care face obiectul trimiterii poștale la valoarea declarată de Expeditor, excepție făcând bunurile specificate la pct. 9 de mai sus. În acest sens, Expeditorul va completa (electronic) caseta relevantă din documentul de transport și va plăti taxa indicată pentru acoperirea împotriva riscului de pierdere și deteriorare pe durata transportului. Răspunderea extinsă oferită de FedEx acoperă toate riscurile privind pierderea sau distrugerea pe parcursul întregului lanț operational al serviciului poștal, până la o sumă maximă de 25.000 EURO/trimitere poștală (sau echivalentul in lei). În cazul în care valoarea trimiterii poștale este mai mare de 25.000 EURO (sau echivalentul in lei) este necesar acordul prealabil, în scris, din partea FedEx, înainte de a contracta serviciul poștal. 11. SECRETUL TRIMITERILOR POȘTALE FedEx asigură secretul trimiterilor poștale – reținerea, deschiderea sau divulgarea conținutului trimiterilor poștale fiind permisă numai în condițiile si cu procedura prevăzută de lege. 12. PROCEDURI ÎN CAZUL PLÂNGERILOR În cazul în care Expeditorul sau Destinatarul dorește să facă o plângere ca urmare a distrugerii, deteriorării, pierderii, furtului sau întârzierii unei trimiteri poștale, trebuie respectată procedura următoare, altfel plângerea poate fi refuzată: 12.1. Departamentul Asistență Clienți înregistrează în Registrul de reclamații, analizează și centralizează fiecare reclamație primită, urmând a fi distribuită unei persoane din departament care se va ocupa de strângerea tuturor informațiilor referitoare la trimiterea poștală și la circumstanțele producerii incidentului și prejudiciului, pentru a putea formula o rezoluție corectă. 12.2. Persoana îndreptățită să introducă plângerea prealabilă este Expeditorul sau Destinatarul. 12.3. Persoana îndreptățită să introducă plângerea prealabilă va efectua reclamația în scris şi o va comunica FedEx prin fax la nr. 021.303.4543, e-mail la adresa: ro.cs@fedex.com, prin intermediul unui serviciu poștal la adresa sediului social (recomandabil cu confirmare de primire) sau depunere personală la sediul social FedEx, în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poștale. Toate reclamațiile se vor trimite în atenția Departamentului Asistență Clienți. 12.4. FedEx va confirma petentului în maxim 1 zi lucrătoare primirea reclamației prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere acesteia de către utilizator (cu excepția cazului în care reclamantul a solicitat, prin intermediul reclamației, confirmarea primirii reclamației printr-o modalitate distinctă de cea prin care reclamația a fost trimisă FedEx, situaţie în care se va da curs solicitării acestuia), de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamația a fost depusă personal, prin completarea corespunzătoare și semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamației printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire, prin adresă scrisă în situaţia primirii reclamației printr-un serviciu poștal fără confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin fax/e-mail către numărul de fax/adresa de e-mail de la care s-a primit reclamația. 12.5. Termenul de solutionare a unei reclamații este de maxim 3 luni de la data introducerii ei. În acest termen se includ: perioada de analiză a reclamației și de comunicare a răspunsului la reclamație, precum și termenul de rambursare sau compensare a prejudiciului. 12.6. Reclamația va fi însoțită de documente relevante, corespunzătoare evenimentului reclamat, cum ar fi: copie document de transport, poze ale trimiterii poștale, ale bunului ce face obiectul acesteia (în cazul trimiterilor deteriorate), alte documente care pot evidenția dauna corespunzătoare evenimentului reclamat şi pe care reclamantul le consideră relevante (spre ex. ambalajului trimiterii poștale, declarație pe propria răspundere, expertiză tehnică), etc. 12.7. În baza analizei informațiilor strânse la dosar (atât probele depuse de petent, dar și informațiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate), Departamentul Asistență Clienți împreună cu Departamentele Vânzări, Financiar și Juridic (dacă este cazul), vor hotărî asupra conținutului rezoluției ce va fi transmis petentului. Imediat după finalizarea analizei reclamației, în cazul reclamației soluţionate favorabil, cu rezoluție de despăgubire, FedEx va solicita reclamantului datele bancare în vederea efectuării plății despăgubirii, în cazul în care a optat pentru această variantă/modalitate de plată a despăgubirilor corespunzătoare şi nu au fost furnizat aceste informaţii la momentul introducerii reclamaţiei. Dacă reclamația se dovedește neîntemeiată, ea este declarată nulă (se respinge) și este anunțat reclamantul cu privire la decizie și la argumentele care au condus la această decizie. Dacă reclamația se dovedeste întemeiată, decizia este adusă la cunoștința reclamantului. 12.8. La orice reclamație primită, rezultatul reclamației va fi comunicat petentului în scris, prin aceeași modalitate prin care a fost transmisă reclamația sau, acolo unde este cazul, prin cea solicitată de petent în cuprinsul reclamației. 12.9. Expeditorul poate renunţa în favoarea Destinatarului, la dreptul de despăgubire care îi revine în temeiul dispozițiilor legale. 12.10. Plata despagubirilor se face, în funcție de solicitarea petentului, în numerar la unul dintre punctele de acces al FedEx deservit de personal sau în cont bancar, în lei, în termen de maxim 60 de zile de la data finalizării favorabile a analizei reclamației de către FedEx, fără a fi însă depășit termenul de 3 luni de la introducerea acesteia. 12.11. Termenul pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de un an de la data depunerii trimiterii poștale. 13 Editia Octombrie 2021 12.12. În cazul acceptării de către FedEx, total sau parțial, a plângerii formulate, Expeditorul garantează că asigurătorii săi sau orice terțe părți care au un interes în privința trimiterii poștale, renunță la orice drept, soluționare sau degrevare la care ar putea avea dreptul prin subrogare sau în alt mod. 12.13. În cazul reclamaţiilor având ca obiect pierderea trimiterii poştale, FedEx nu va considera ca fiind pierdută respectiva trimitere poştală timp de cel putin 30 de zile de la data inregistrării reclamatiei petentului (FedEx poate stabili de comun acord împreună cu Expeditorul ca această perioadă să fie mai scurtă). In cazul in care trimiterea postala este localizata si predata Destinatarului sau Expeditorului in termenul mentionat anterior, FedEx va răspunde corespunzător pentru predarea cu întârziere a trimiterii poştale conform pct. 8.11. De asemenea, aceste considerente nu vor afecta dreptul utilizatorului de a introduce reclamaţia şi nici soluţionarea acesteia de către FedEx, în termenele stabilite mai sus.

13. TARIFE

13.1 FedEx practică tarife de catalog, precum și tarife negociate/particularizate (preferențiale), stabilite prin contract comercial încheiat în baza unor oferte individuale negociate între părţi. 13.2 FedEx tarifează fiecare trimitere poștală în funcție de greutatea mai mare calculată și aleasă între greutatea fizică reală a trimiterii poștale și greutatea volumetrică a acesteia. Greutatea volumetrică se calculează conform factorului de conversie volumetric aferent serviciului contractat. 13.3 Plata tarifului serviciului poștal se poate face în numerar, online (transfer bancar) sau prin bancă, cu O.P. 14. CLAUZĂ DE SEPARABILITATE În cazul în care vreuna din prevederile prezentelor Condiții este declarată nevalidă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, toate acestea rămânând în vigoare. 15. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA Litigiile derivate din sau care au legătură cu aceste Condiții se supun legislației din România și sunt de competența instanțelor de judecată din București. Prezentele Condiţii fac parte integrantă din oferta comercială a FedEx, reprezentând clauzele generale ale contractului individual care se consideră încheiat între Expeditor și FedEx, la momentul acceptării trimiterii poștale în rețeaua sa poștală.

Anexa A:

1. CONTROALE LA EXPORT 1.1 FedEx nu colectează, transportă sau livrează trimiteri poştale care încalcă legislația privind controlul exporturilor. Expeditorul este responsabil pentru și garantează respectarea tuturor legilor, regulilor și reglementărilor aplicabile, incluzând, dar fără limitare la Reglementările SUA privind Administrarea Exporturilor, Reglementările SUA cu privire la Traficul de Armament, Reglementările SUA cu privire la Controlul Activelor din Străinătate și legile și normele guvernamentale aplicabile cu privire la export din orice țară, care au legătură cu transportul trimiterii poştale. Expeditorul este de acord și garantează că va respecta toate sancțiunile aplicabile ale Guvernului SUA care interzic exportul sau reexportul de bunuri, servicii sau tehnologie în țări și regiuni aflate pe lista Guvernului SUA, unilateral sau în colaborare cu sancțiunile aplicate de alte țări. În plus, FedEx nu va transporta, iar expeditorul este de acord să nu trimită spre transport, bunuri care au originea sau sunt fabricate în țări în care SUA a impus embargouri. Pentru o listă actuală a țărilor și teritoriilor care nu sunt deservite de FedEx, consultați FedEx.com. 1.2 În plus, FedEx nu va colecta, transporta sau livra, iar expeditorul garantează că nu va trimite nicio trimitere poştală la FedEx, dacă Expeditorul sau oricare din părțile implicate în trimiterea poştală sunt trecute pe Lista de Persoane Respinse a Departamentului de Comerț al SUA sau pe oricare listă de controale în vederea exportului sau listă de sancțiuni publicată și păstrată de: Departamentul Trezoreriei SUA, Oficiul de Control al Activelor din Străinătate, Departamentul de Comerț al SUA, Biroul pentru Industrie și Securitate, Departamentul de Stat al SUA, Direcția de Controale Comerciale în domeniul Apărării, Comisiile Națiunilor Unite pentru impunerea Sancțiunilor, Consiliul Uniunii Europene și orice altă autoritate competentă. Expeditorul este, de asemenea, de acord să nu încerce să expedieze bunuri oricărei entități deținute de orice parte, în interesul comun al societății-mamă stabilit de autoritatea competentă în domeniul listării, care face obiectul sancțiunilor economice. 1.3 Expeditorul va identifica orice trimitere poştală care necesită licențe, permise de control în vederea exportării sau care face obiectul altor controale de reglementare prealabile exportării și va furniza către FedEx informații și toate documentele necesare pentru respectarea legislației și a normelor aplicabile în măsura în care aceste responsabilităţi nu cad, din punct de vedere legal, în sarcina FedEx. Expeditorul este responsabil, pe cheltuiala proprie, de identificarea licențelor de export aplicabile sau a cerințelor de autorizare pentru o trimitere poştală, de obținerea oricăror licențe și autorizații necesare și de garantarea faptului că destinatarul este autorizat conform cerințelor legislației și normelor aplicabile din țara de origine, din țara de destinație și din orice țară (țări) care reclamă jurisdicție asupra bunurilor. Mai mult, Expeditorul este responsabil de garantarea faptului că utilizarea finală sau utilizatorul final al articolelor expediate nu încalcă vreo politică de control specifică ce restricționează anumite tipuri de exporturi, reexporturi și transferuri ale unor articole enumerate specific, ce fac obiectul Reglementărilor SUA privind Administrarea Exporturilor. 1.4 FedEx nu-și asumă nicio responsabilitate față de Expeditor sau orice altă persoană pentru orice pierdere sau cheltuială - incluzând, dar fără limitare la amenzi și penalități - în cazul în care expeditorul nu respectă legislațiile, regulile sau normele privind exportul sau cauzate de acțiuni întreprinse de FedEx pentru respectarea legislației și a normelor aplicabile. Expeditorul se angajează să despăgubească FedEx pentru orice pierdere sau cheltuială - inclusiv, dar fără limitare la amenzi și penalități - în cazul în care expeditorul nu respectă legislațiile, regulile sau normele privind exportul sau cauzate de acțiuni întreprinse de FedEx pentru respectarea legislației și a normelor aplicabile. 2. VĂMUIRE 2.1 Trimiterile poştale care traversează granițe naționale pot fi supuse formalităților vamale. Expeditorul este responsabil să se asigure că bunurile sunt transportate cu respectarea tuturor cerințelor din reglementările vamale, este responsabil pentru furnizarea tuturor documentelor și informațiilor necesare la vamă și de declararea și garantarea că toate declarațiile și informațiile furnizate de el, care au legătură cu bunurile și trecerea prin vamă a trimiterii poştale, sunt și continuă să fie adevărate, corecte și complete, inclusiv Codul Sistemului armonizat corespunzător. Trimiterile care necesită documente suplimentare față de documentul de transport FedEx (de ex., o factură comercială) pot necesita un timp de tranzitare suplimentar. 2.2 Expeditorul este responsabil, pe cheltuiala proprie, să se asigure că produsele expediate internațional sunt acceptabile pentru intrarea în țara de destinație, conform legislației aplicabile și că respectă toate licențele sau i se poate cere expeditorului să furnizeze informații suplimentare pentru a trece de formalitățile vamale de la alte agenții de reglementare din țara de destinație, înainte de livrarea către Destinatar. Trimiterile poştale care conțin bunuri sau produse reglementate de mai multe agenții guvernamentale din alte țări de destinație (cum ar fi agențiile naționale responsabile de siguranța alimentelor, protecția sănătății publice, de standardele ce privesc produsele farmaceutice, produsele medicale, plantele și animalele, produse din mediul sălbatic, echipamentele de telecomunicații și alte echipamente electronice și agențiile comparabile) pot necesita un timp suplimentar pentru formalitățile vamale. Expeditorul este răspunzător pentru toate taxele de expediție spre și de returnare din țările în care nu este autorizată intrarea. 2.3 În cazul trimiterilor poştale reținute în vamă sau de către alte agenții guvernamentale competente din cauza unor documente incorecte sau lipsă, FedEx nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea de a duce la bun sfârșit o livrare din cauza documentelor incorecte sau lipsă puse la dispoziție și/sau nefurnizate de către Expeditor sau Destinatar. 2.4 În cazurile în care legislația locală o permite, FedEx va asigura vămuirea trimiterilor poştale internaționale. FedEx va trimite informații despre trimiterea poştală la vamă și la alte agenții de reglementare, pentru formalitățile vamale. FedEx poate percepe și o taxă auxiliară de vămuire, acolo unde este cazul, în privința trimiterilor poştale internaționale, pentru procesarea formalităților vamale, pentru servicii solicitate de Expeditor, Destinatar sau o terță parte sau să recupereze costurile impuse FedEx de către agenția de reglementare pentru depunerea documentelor de reglementare. Tipurile și valorile taxelor pot varia de la țară la țară. 2.5 FedEx va acționa ca agent al Expeditorului exclusiv în scopul îndeplinirii formalităților vamale și al trecerii trimiterii poştale prin vamă. Când este cazul, Expeditorul sau Destinatarul poate autoriza FedEx sau agenții acestuia să completeze și să depună declarații vamale și toate acțiunile aferente ca reprezentant direct în numele și în contul și pe riscul Expeditorului sau Destinatarului. 2.6 FedEx poate accepta instrucțiunile privind utilizarea unui agent vamal desemnat, diferit de FedEx (sau de agentul selectat de FedEx) sau de agentul desemnat de Expeditor. În oricare caz, FedEx (sau agentul selectat de FedEx) își rezervă dreptul de a trece trimiterea poştală prin vamă dacă agentul nu poate fi convins sau nu efectuează formalitățile vamale sau dacă nu au fost oferite către FedEx informații complete despre agentul vamal (inclusiv, dar fără a se limita la nume, adresă, telefon sau cod poştal). 14 Editia Octombrie 2021

ANEXA B :

PROTECȚIA DATELOR 1. Termenii precum „operator”, „date personale”, „persoane vizate” și „prelucrare” au sensul atribuit lor în Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (“RGPD”) și în toate legile și reglementările (locale) în vigoare privind protecția datelor (denumite colectiv „Legi privind protecția datelor"). 2. FedEx și Expeditorul iau la cunoștință faptul că ambii reprezintă operatori independenți în ceea ce privește prelucrarea oricăror date cu caracter personal de către sau între părți în conformitate cu prezentele Condiţii. 3. În legătură cu prelucrarea oricăror Date cu caracter personal din cadrul acestor Condiţii, Expeditorul declară că a respectat Legea privind protecția datelor, inclusiv prin obținerea unui temei legal, în conformitate cu articolele 12 – 14 din RGPD, inclusiv informațiile incluse în Notificarea de confidențialitate de la adresa: https://www.fedex.com/ro-ro/privacy-policy.html si, respectiv, https://tnt.com/express/ro_ro/site/privacy-policy.html. 4. Expeditorul despăgubește compania FedEx pentru toate costurile, creanțele, prejudiciile și cheltuielile suferite sau suportate de FedEx legate de nerespectarea de către Expeditor a obligatiilor care ii revin conform Anexei B: Protecția datelor. 5. Orice transfer al Datelor cu caracter personal de la Expeditor către FedEx sau invers, din Spațiul Economic European („SEE”) sau Elveția către o țară din afara SEE sau Elveției este supus Clauzelor contractuale standard între operatori („SCC-CC”), conform prevederilor articolului 46(2)(c) al RGPD, care poate fi găsit aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-clauses- scc_en. În acest sens, clauzele SCC-CC sunt încorporate complet în aceste condiţii, prin referire la ele. Acceptând aceste Condiţii, (a) se consideră că părțile au semnat SCC-CC (b) părțile acceptă integral conținutul SCC-CC și (c) părțile vor respecta condiţiile din acestea. În conformitate cu SCC-CC, FedEx, în calitate de operator, va acționa ca exportator de date, inclusiv în numele afiliaților săi, iar Expeditorul, în calitate de operator, va acționa ca importator de date sau invers, dacă este cazul. Dispozițiile de mai sus nu aduc atngere dreptului FedEx de a decide unilateral să utilizeze un alt mecanism de transfer adecvat, în conformitate cu Legea privind protecția datelor. Datele cu caracter personal transferate pot include detaliile de contact ale Expeditorilor și Destinatarilor individuali, cum ar fi numele și adresele necesare, pentru a permite companiei FedEx să furnizeze efectiv serviciile sale, cum ar fi livrarea coletelor și să activeze funcționalitățile de urmărire și localizare, după cum este stabilit în aceste Condiţii și în conformitate cu Anexa B din SCC-CC. 6. În cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene, autoritatea de supraveghere locală sau o altă autoritate guvernamentală similară stabilește că aceste Condiţii și/sau clauzele SCC-CC nu sunt sau nu mai sunt o metodă legală de a facilita transferul Datelor cu caracter personal în afara SEE, părțile vor negocia cu bună credință o metodă alternativă pentru a facilita transferurile respective într-un mod legal.